DeklaracjeJPK - jak rozpocząć pracę z programem?

Program DeklaracjeJPK służy głównie do elektronicznego składania deklaracji podatkowych do Urzędu Skarbowego a także przekazywania Jednolitego Pliku Kontrolnego do Urzędu Skarbowego.

Instrukcja do programu - pobierz.
GITHUB - informacje dla administratorów.

Rejestry VAT - powiązanie z polami VAT-7 i JPK

Rejestr VAT pola w deklaracji VAT-7(16) pola w deklaracji VAT-7(16) 
sprzedaż Faktury VAT 
Typ: FA_V
wariant VAT: ---------------
VAT zw: 10
VAT 0%: 13
VAT 5%: 15, 16
VAT 8%: 17, 18
VAT 23%: 19, 20
VAT naliczony: --- 
sprzedaż Faktury VAT 
Typ: FA_V
przy zastosowaniu stawki* oo  
VAT należny: 31  VAT naliczony: 44, 45
zakup materiałów Typ: KOSZ,  
zakup usług  Typ: KSZU, 
PZ towary handlowe Typ: PZ
korekta zakupu Typ: zwPZ
korekta zakupu towarów Typ: korPZ
VAT należny: ---- VAT naliczony: 44, 45
zakup środków trwałych
Typ: SrTrw,  
VAT należny: ---- VAT naliczony: 42, 43
Eksport usług – invoice NP
Typ: Inv
wariant VAT: podatek rozlicza nabywca
VAT należny: 11  VAT naliczony: --- 
Eksport usług – invoice NP
Typ: Inv
wariant VAT: opodatkowanie UE 28b
VAT należny: 11, 12  VAT naliczony: --- 
Eksport usług – invoice NP
Typ: Inv
wariant VAT: podatek rozlicza nabywca
VAT należny: 11  VAT naliczony: --- 
Eksport usług – invoice NP
Typ: Inv
wariant VAT: nie podlega VAT
VAT należny: ---  VAT naliczony: ---
import usług
Typ: iusl
wariant VAT: ----
VAT należny: 27, 28  VAT naliczony: 44, 45
VAT od importu
Typ: FI
wariant VAT: import bezpośredni 33a
VAT należny: 25, 26  VAT naliczony: 44, 45
VAT od importu
Typ: FI
wariant VAT: ----
VAT należny: ---  VAT naliczony: 44, 45
WNT
Typ: WNT
wariant VAT: ---
VAT należny: 23, 24  VAT naliczony: 44, 45
VAT od importu
Typ: FI
wariant VAT: ----
VAT należny: ---  VAT naliczony: 44, 45
WNT
Typ: WNT
wariant VAT: WNT inny okres
wg data księgowania
VAT należny: 23, 24 
wg data VAT
VAT naliczony: 44, 45
Faktura NAB
Typ: fNab
wariant VAT: ---
VAT należny: 31  VAT naliczony: 44, 45
zakup materiałów Typ: KOSZ,  
zakup usług  Typ: KSZU, 
PZ towary handlowe Typ: PZ
przy zastosowaniu stawki* oo  
* o - jak olga ;
VAT należny: 34, 35  VAT naliczony: 44, 45

Powiązane posty:

  Integrator - okienko [?]

  Dane wczytywane są do okienka:

  O tym, jak interpretowany jest dokument decyduje opcja [rodzaj] - odpowiadający rodzajom rejestrów VAT w programach MADAR.


  Zobacz:
  Powiązania pomiędzy rejestrami VAT i polami JPK / deklaracji VAT-7

  Dokument ten jest wybierany na podstawie typu w pliku (możliwe powiązanie z szablonami) lub kolumnami typu K11 (zgodne ze specyfikacją JPK).
  Więcej o szablonach i automatach księgowania można przeczytać:
  Rejestry vat - automatyczna dekretacja przy imporcie danych

  Numer dokumentu

  Pola dotyczące numeru dokumentu (faktury):
  w przypadku zakupu: dotyczy
  w przypadku sprzedaży: dokument

  Kontrahent

  Wczytywany jest z katalogu  kontrahentów, jeśli nie zostanie znaleziony (zgodność NIP oraz nazwy) - dopisywany jest nowy.  Integrator - lista [?]

  Opcja integrator pozwala na wczytanie dokumentów z różnych formatów, korektę oraz zapisanie ich w postaci pliku JPK_VAT.xml


  Wczytywanie danych z plików

  W opcji operacje możliwe jest wczytanie dokumentów z plików o popularnych formatach:
  • import Comarch, Rachmistrz, Symfonia
  • import JPK 
   opis formatów: GITHUB format JPK-VAT.xml

  Modyfikacje

  Dodanie nowej pozycji
  Dodaje się poprzez wybór linii: "kliknij aby dodać nowy" .

  Zmiana we wczytane pozycji
  Możliwa jest edycja wczytanej pozycji - po ustawieniu się na pozycji i podwójnych kliknięciu pojawia się okienko integratora.

  Zapis do pliku

  Eksport do pliku JPK_VAT.xml następuje po wybraniu opcji export JPK.
  UWAGA!
  Należy wypełnić pola na liście: od dnia / do dnia oraz uzupełnić dane firmy w opcji konfiguracja.
  JPK (walidacja) - komunikaty zgłaszane podczas walidacji ∴

  W wyniku wykonania opcji VALIDATE w okienku zgłaszają się komunikaty, o postaci:

  Treść komunikatu z błędem znalezionym w wyniku walidacji.
  [line:xx pos:xx filepos:xxxxx]

  Przykłady


  ♦ Element '' narusza ograniczenie minLength elementu '1'.
     Analiza składni elementu '{http://jpk.mf.gov.pl/wzor/2016/03/09/03094/}
     NrDokumentu' o wartości '' nie powiodła się.
     [line:37 pos:32 filepos:1491]
  ◊ W linii 37 brak wypełnionego pola NrDokumentu


  Nazwa została rozpoczęta od nieprawidłowego znaku.
     [line:37 pos:32 filepos:1491]
     41-819 Zabrze <>  Skłodowskiej 12d/3

  ◊ W linii 37 został wprowadzony niedozwolony znak <>

  Inne komunikaty


  ♦ dokument poprawny

  JPK Exception: nieznany kod formularza on file xxxx.xml
  ◊ Nieprawidłowe użycie namespace.

  ♦ JPK Exception: Spacja nie jest dozwolona w tej lokalizacji
  ◊ Niedozwolony znak w nazwie.

  ♦ JPK Exception: root element is not JPK on file xxxx.xml
  ◊ Pojawił się komentarz, który nie jest akceptowany w schemacie. 

  JPK (podpis) - błędy zgłaszane przy podpisywaniu pliku ∴

  Błędy zgłaszane przy podpisywaniu pliku w okienku

  599 no internal connection
  Problem z bibliotekami ssleay32.dll i  libeay32.dll - nie ładują się.
  Standardowo program generuje je lokalnie, ale niektóre systemy wymagają aby te .dll były w katalogu c:\windows.

  Mogą też wystąpić problemy przy dostępie do Internetu przez serwer proxy.
  1. Program rozpoznaje ustawienia  proxy: https://support.microsoft.com/en-us/kb/819961

  HKLM "SOFTWARE\Policies\Microsoft\Internet Explorer\Control Panel" "Proxy" = 1
  HKLM "SOFTWARE\Policies\Microsoft\Internet Explorer\Control Panel" "AutoConfig" = 1
  HKLM "SOFTWARE\Policies\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings" "ProxySettingsPerUser" = 0
  HKLM "SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings" "DialupUseLanSettings" = 1
  HKLM "SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings" "WarnOnIntranet" = 0
  HKLM "SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings" "ProxyEnable" = 1
  HKLM "SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings" "MigrateProxy" = 1
  HKLM "SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings" "ProxyServer" =
  HKLM "SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings" "ProxyOverride" =


  2. W przypadku stosowania proxy.pac należy dograć do katalogu z danymi plik konfiguracyjny: dane.dat z poleceniem:
  proxyURL=http://user:pass@10.10.10.10:80


  %0 https://e-dokumenty.mf.gov.pl/api/Storage/InitUploadSigned
  Nie działają poprawnie serwery Ministerstwa. W komunikacie %0 - znaczy serwery nie działają, %200 OK.

  Określono nieprawidłowy algorytm module:CryptCreateHash.sig_[32780] error:80090008 Komputery XP nie obsługują szyfrowania 256. Należy przełączyć na szyfrowanie SH1 - dograć do katalogu z danymi plik konfiguracyjny dane.dat z poleceniem:
  jpkrsasha1=1

  JPK (wysyłka) - odpowiedzi zgłaszane po wysyłce - statusy ∴

  Lista statusów
  Statusy są pogrupowane w poniższy sposób:
  1xx – Kody określające sytuacje związane ze stanem sesji (np. rozpoczęta, wygasła)
  2xx – Kody określające prawidłowe zakończenie procesu przetwarzania dokumentu
  3xx – Kody informujące o fazie przetwarzania dokumentu
  4xx – Kody określające niewłaściwe zakończenie procesu przetwarzania dokumentu
  5xx – Kody określające nieprawidłowe zakończenie procesu przetwarzania dokumentu

  100 Rozpoczęto sesję przesyłania plików.
  101 Odebrano X z Y zadeklarowanych plików.
  102 Proszę o ponowne przesłanie żądania UPO.
  110 Sesja wygasła, nie przesłano zadeklarowanej liczby plików.
  120 Sesja została poprawnie zakończona. Dane zostały poprawnie zapisane. Trwa weryfikacja dokumentu.
  200 Przetwarzanie dokumentu zakończone poprawnie, pobierz UPO.
  300 Nieprawidłowy numer referencyjny.
  301 Dokument w trakcie przetwarzania, sprawdź wynik następnej weryfikacji dokumentu.
  302 Dokument wstępnie przetworzony, sprawdź wynik następnej weryfikacji dokumentu.
  303 Dokument w trakcie weryfikacji podpisu, sprawdź wynik następnej weryfikacji dokumentu.
  401 Weryfikacja negatywna – dokument niezgodny ze schematem XSD.
  403 Dokument z niepoprawnym podpisem.
  404 Dokument z nieważnym certyfikatem.
  405 Dokument z odwołanym certyfikatem.
  406 Dokument z certyfikatem z nieobsługiwanym dostawcą.
  407 Przesłałeś duplikat dokumentu. Numer referencyjny oryginału to XXXXXXXX
  408 Dokument zawiera błędy uniemożliwiające jego przetworzenie.
  409 Dokument zawiera niewłaściwą ilość i/lub rodzaj elementów.
  410 Przesłane pliki nie są prawidłowym archiwum ZIP.
  411 Błąd podczas scalania dokumentu (dokument nieprawidłowo podzielony).
  412 Dokument nieprawidłowo zaszyfrowany.
  413 Suma kontrolna dokumentu niezgodna z deklarowana wartością.
  414 Suma kontrolna części dokumentu (pliku ....... ) niezgodna z deklarowaną wartością.
  415 Przesłany rodzaj dokumentu nie jest obsługiwany w systemie.

  Zobacz:

  Jednolity Plik Kontrolny JPK •

  Możliwość ewidencji, podpisania i wysyłki plików JPK dostępna jest w programach:
  - Deklaracje JPK
  - Madar 7 (możliwość generowania JPK)
  - KPR Madar (możliwość generowania JPK_VAT)


  Zasada działania

  1. Na komputerze, na którym dokonywany jest przekaz, musi być zainstalowany bezpieczny podpis elektroniczny weryfikowany kwalifikowanym certyfikatem.
  2. Komputer musi mieć dostęp do internetu.
  3. W wypadku korzystania z zewnętrznych programów do generowania plików - możliwe jest wczytanie plików JPK do bazy.
  4. Program umożliwia wybór certyfikatu, którym ma zostać podpisany wysyłany plik oraz przesłanie podpisanego dokumentu do serwerów systemu JPK.

  Sposób pracy

  1. Dodanie pliku JPK  JPK - dodawanie pliku do listy
  2. Walidacja
   JPK - sprawdzenie poprawności pliku
   JPK - walidacja - komunikaty zgłaszane w czasie walidacji

  3. Wysłanie oraz pobranie i wydruk UPO 
   JPK - wysyłanie pliku

   ⊗ JPK - błędy zgłaszane przy podpisywaniu pliku
   JPK - odpowiedzi zgłaszane po wysyłce (statusy)

  Generowanie plików JPK

  1. Automatyczne
   Jest możliwe w programach Madar 7, Madar 7 w chmurze oraz KPR - bazuje na danych wprowadzonych w innych modułach programu, w szczególności: rejestrach VAT, Książki Przychodu i Rozchodu, kasy i banku, PK.
   JPK - Generowanie plików z programów MADAR
  2. Z plików  csv, fpp, epp
   W opcji Integrator istnieje możliwość wczytania danych z plików csv, fpp, epp, zbr oraz wygenerowania pliku JPK_VAT.
   ⇒  Integrator - wczytywanie z plików i generowanie JPK_VAT  Posty powiązane:
  Strony ministerstwa:

  Kontrola skarbowa: Jednolity plik kontrolny

  JPK - generowanie plików na podstawie danych z programów Madar ∴

  Generowanie

  Opcja narzędzia - generowanie pozwala na stworzenie pliku JPK:


  UWAGA!
  Przed generowaniem należy wypełnić pola w opcji konfiguracja w zakładce [deklaracje]
  oraz NIP w zakładce [dane adresowe].
  Bez uzupełnienia tych danych pojawi się komunikat # brak nip.

  Po poprawnym wygenerowaniu pliku - zapiszę się standardowo w folderze "Moje dokumenty" - informując o tym informacją na dymku.


  JPK - wysyłanie pliku - ogólne zasady ∴

  Wysyłka w programie jest możliwa po ustawieniu się na odpowiednim pliku i wybraniu opcji:
  • wysyłka testowa - na bramkę testową - wykorzystując środowisko testowe: test-e-dokumenty.mf.gov.pl,
  • wysyłka dokumentów - na bramkę produkcyjną - wykorzystując środowisko pre-produkcyjne: e-dokumenty.mf.gov.pl.
  UWAGA! Do dnia 29.07.2016 roku środowisko będzie służyło do testowania przesyłania plików JPK.


  Podpis elektroniczny
  Program  zapyta o certyfikat kwalifikowany oraz pojawi się okno do wpisania numeru PIN

  Wysyłka
  Plik zostanie skompresowany algorytmem zip, zaszyfrowany, podpisany cyfrowo podpisem kwalifikowanym - tak przygotowana przesyłka zostanie wysłana.

  Opcja  ma za zadanie:
  • skompresowanie pliku xml algorytmem zip oraz podzielenie na części o wielkości nie przekraczającej 60 MB,
  • szyfrowanie plików za pomocą algorytmu AES256, z kluczem szyfrującym wygenerowanym po stronie klienta (przez program MADAR),
  • przygotowanie danych uwierzytelniających (XML) i przesłanie w metodzie InitUploadSigned,
  • komunikacja z serwerem z wykorzystaniem metod Put Blob, FinishUpload, Status.
  Zobacz: JPK - odpowiedzi zgłaszane po wysyłce (statusy)

  Numer referencyjny
  Po wysłaniu dokumentu - w przypadku prawidłowej wysyłki pojawi się okienko ze statusem, zawierającym numer referencyjny przesyłki.

  Zostanie on zapisany w oknie - przepisze się do pola reference.


  Sprawdzenie statusu - wydruk UPO
  W poprawnej transmisji status jest początkowo zwracany jako:
  120 Sesja została poprawnie zakończona. Dane zostały po prawnie zapisane. Trwa weryfikacja dokumentu. 
  Uzyskanie kolejnego komunikatu przesyłanego przez serwer Ministerstwa Finansów jest możliwe po wykonaniu opcji wysyłka elektroniczna - status.  UWAGA!
  Dla bramek testowych nie ma możliwości pobrania innej informacji niż:
  Code 120
  Sesja została poprawnie zakończona. Dane zostały poprawnie zapisane. Trwa weryfikacja dokumentu