Zamówienie importowe

Zamówienie importowe jest dokumentem zamówienia towarów lub usług do dostawcy zagranicznego.
W zamówieniu importowym stawka VAT domyślnie wynosi 0%. Jeśli stawka VAT ma być naliczona zgodnie z przypisaną do wybranego asortymentu to należy wybrać opcję operacje - naliczanie VAT.

W menu dostępne są następujące opcje:
 • wydruk - pozwala na generowanie takich wydruków jak: dowód dostawy, faktura proforma, wydruk angielski, wydruk niemiecki i inne,
 • transmisje - zawiera opcje zapisu i wczytania z różnych formatów, możliwość awaryjnego odtworzenia po awarii,
 • operacje - sortowanie wg nazwy, generowanie wg zamówienia odbiorcy, generowanie dla dostawcy oraz naliczanie VAT. (Domyslnie naliczanie VAT w tym dokumencie jest wyłączony, ponieważ jest to dokument dewizowy.  Na życzenie użytkownika może zostać włączone naliczanie VAT np. dla dokumentu importu krajowego.)
 • zestawienia - możliwe jest utworzenie zestawień podsumowujących m.in. bazę, rozliczenie szzczegółowe, prognozę realizacji, rejestru, gotowości, rozliczenia i zamówień niezapłaconych,
 • zmiana statusu - opcja pozwala na ustawienie statusu dokumentu, ktory jest dopisywany/edytowany. 


Tematy powiązane:

Zamówienie od odbiorcy [?]

Zamówienia od odbiorcy - generowanie z innych modułów ∴

Portal pracownika - jak sprawdzić swoją pensję ∴

Pracownik, który chce skorzystać z Kiosku Pracowniczego musi uruchomić w przeglądarce internetowej adres, pod którym Pracodawca posiada wersję mobilną programu.

https://...............

Pojawia się okno sytemu do logowania:
Logowanie

Pracownik loguje się do programu wpisując jako login swój adres e-mail oraz wygenerowane przez system hasło.Pierwsze logowanie

Jeśli pracownik loguje się pierwszy raz w oknie logowania do programu:
1) Kliknąć "nie pamiętasz hasła?"

W oknie wprowadzić swój adres e-mail i nacisnąć klawisz [email].

Na skrzynkę poczty elektronicznej pracownika przyjdzie wiadomość z linkiem, pod którym zobaczy wygenerowane hasło.

Jakie dane są dostępne


[wnioski] - możliwość złożenia wniosku urlopowego
[stan pracownika] - dane kadrowe dotyczące zalogowanego pracownika
[RMUA]  - dane ZUS w postaci RMUA dotyczące zalogowanego pracownika
[pensje] - zestawienie wypłaconych wynagrodzeń dla zalogowanego pracownika


Portal pracownika

Portal Pracownika to opcja, do której ma dostęp każdy pracownik po zalogowaniu w systemie podając e-mail oraz hasło.


Jak wygląda portal pracownika?

Z poziomu programu dane widoczne w tej opcji widoczne są w opcji CRM - PORTAL pracownika.


Po wybraniu pracownika z listy - pojawia takie samo okno, jakie będzie wyświetlało się pracownikowi:


Konfiguracja programu


Aby pracownik mógł się zalogować musi mieć wpisany adres e-mail (pracownik-zakładka identyfikacja-pole EMAIL).


Tematy powiązane:


Dodawanie kontrahenta [?]

Aby dodać kontrahenta na liście kontrahentów naciskamy klawisz dopisz. Należy wypełnić dane dotyczące kontrahenta - w szczególności nazwę, ulicę, miasto i NIP.

UWAGA! 
Wprowadzenie w pierwszej kolejności numeru NIP spowoduje możliwość wyszukania i wczytania danych kontrahenta w bazie danych z CEIDG.
W polu rodzaj wybieramy czy dla danego kontrahenta ma być wystawiana faktura VAT, paragon fiskalny, RWS czy dowód dostawy:

 

W zakładce fakturowanie wpisuje się dane takie jak bank i numer konta:


W zakładce niezapłacone znajdują się dane dotyczące niezapłaconych dokumentów

Zobacz:

KPR Madar - jak rozpocząć

KPR Madar w chmurze - od ewidencji przychodów i rozchodów po wysyłkę JPK

KPR Madar w chmurze to internetowy program służący do prowadzenia podatkowej książki przychodów i rozchodów oraz rozliczania podatku VAT. Internetowe konto w systemie KPR Madar w chmurze pozwoli na obsługę małego podmiotu gospodarczego online!
 1. Zachęcamy też do przeczytania lekcji dotyczących obsługi opcji programu na stronie w dziale: Kursy (http://madar.com.pl) 
 2. Instrukcja do programu oraz inne materiały dostępne na stronie w dziale: Materiały dodatkowe (http://madar7.pl/demmad.htm).
NA ROZGRZEWKĘ
 1. INVOICER.BLOGSPOT.COM Ikonki, symbole, kolory w programach Madar 
 2. Skróty klawiszowe w Madarze
 3. INVOICER.BLOGSPOT.COM  Informacje dla administratorów

Import do rejestrów VAT

W programie możliwy jest import dokumentów do rejestrów VAT z zewnętrznych plików, o określonych formatach.
Zobacz: GITHUB: Formaty importu danych

Czytaj Rachmistrz

Możliwe jest wczytanie z plików .epp w opcji rejestry vat - czytaj Rachmistrz.UWAGA !
Dane są wczytywane jedynie wtedy gdy istnieje szablon z wprowadzoną nazwą w pole "kod" taką samą jak prefix importowanego pliku z dodanym typem dokumentu.

Przykład: 
szablony księgowe, pole kod: Koma2PZ 
plik: Koma2_112015.epp 

Wówczas po wczytaniu dokumentów z pliku zostaną one "oznaczone" odpowiednim szablonem i wypełnione pola zgodnie z nim.

Problemy

Brak założonych rejestrów
Jeśli brak założonych rejestrów pojawia się komunikat:

import z pliku :1_171114.epp 
rozmiar:1980 
zakres 01/10/2017 - 30/11/2017 
RWS 1/17 03/11/2017 brak szablonu : 1FZ 
FA 13/17 07/11/2017 brak szablonu : 1FS 
RWS 2/17 07/11/2017 brak szablonu : 1FZ 
wczytano pozycji 0 
Więcej o szablonach:

Dokumenty poza zakresem
Importowane dokumenty muszą być z zakresu:

Deklaracje - zestawienie do VAT-27 i VAT-UE ∴

VAT-27 - informacja o odwrotnym obciążeniu

Przepisy dotyczących mechanizmu odwróconego obciążenia wprowadziły również obowiązek składania informacji podsumowującej w obrocie krajowym - VAT-27.
Sprzedawca składa Informację, jeżeli w okresie rozliczeniowym wystąpiły dostawy lub świadczenie usług, od których to transakcji powstał obowiązek podatkowy u nabywcy (w tym z tytułu dokonanych wpłat zaliczek), w terminie przewidzianym dla złożenia deklaracji VAT.

W programie MADAR podstawą do wypełnienia deklaracji VAT-27 jest zestawienie:
księgowość - wydruki - VAT EU / OO / intrastat


W okienku należy zaznaczyć okres, za jaki będzie tworzone zestawienie oraz wybrać rodzaj [OO].Na zestawieniu pojawią się pozycje, które mają wpisane w stawce VAT:
OO  - dla dostawy towarów,
OOu - dla dostawy usług.

UWAGA

Do deklaracji VAT-27 wczytują się pozycje z kolumny "dostawa".

VAT-UE - informacja o wewnątrzwspólnotowych transakcjach

Niektóre  z  operacji  podlegają  również  ewidencji  transakcji  wewnątrzwspólnotowych,  na  podstawie  której tworzony jest VAT-UE - Informacja podsumowująca o dokonanych wewnątrzwspólnotowych transakcjach. Taką informację zobligowani są złożyć podatnicy VAT, którzy dokonują:
 • Wewnątrzwspólnotowej Dostawy Towarów (WDT),
 • Wewnątrzwspólnotowego Nabycia Towarów (WNT),
 • nabycia usług opodatkowanych w kraju, w którym siedzibę ma nabywca,
 • dostawy w ramach procedury uproszczonej w transakcji trójstronnej na rzecz drugiego lub ostatniego w kolejności podatnika takiej transakcji.

W programie MADAR podstawą do wypełnienia deklaracji VAT-UE jest zestawienie:
księgowość - wydruki - VAT EU / OO / intrastat


W okienku należy zaznaczyć okres, za jaki będzie tworzone zestawienie oraz wybrać
rodzaj [VAT EU].


w kolumnie

[usługi]
Pojawiają się dokumenty wprowadzone do rejestru VAT jako:
  export usług - invoice NP 
  wariant: [opodatkowanie UE art.28b ]


Kasjer

Opcja Kasjer pozwala na obsługę raportów kasowych, bankowych a także dokumentów związanych ze środkami pieniężnymi.


Kasjer podzielony jest na trzy sekcje:

1. Kasa

 • kasa - (kasa1, kasa2...)  umożliwia tworzenie raportów kasowych i prowadzenie kasy w firmie,
 • faktura zaliczkowa - możliwość wystawienia klientowi, który dokonuje wpłaty zaliczki w poczet przyszłych dostaw, 
 • kompensata - umożliwia skompensowanie zobowiązań i należności wynikających z różnych dokumentów,
 • preliminarz -pokazuje wszystkie dokumenty, które są niezapłacone w systemie,
 • utargi - możliwość wprowadzenia utargów,
 • utargi zwrot - umożliwia zwrot utargów,
 • raporty: dekretacja - pozwala na podejrzenie wprowadzonych pozycji w wybranym raporcie a także m.in. przypisanie do wpłaty lub wypłaty konta przeciwstawnego czy też bilansowania dokumentów, 

2.Bank

 • bank (bank1, bank2, bank3...) umożliwia tworzenie i prowadzenie raportów bankowych,

3.Nota

 • nota korygująca VAT -wystawiana przez nabywcę dotycząca pomyłek w zakresie danych innych niż wartości,
 • nota księgowa,
 • odsetki - naliczane są od faktur, które zostały zapłacone po terminie ich płatności,
 • wezwania - możliwość tworzenia wezwań do zapłaty,
 • przelewy - możliwość utworzenia przelewu bankowego,
 • potwierdzenia sald - możliwość sporządzenia potwierdzenia sald,
 • różnice kursowe,
 • import dokumentów - pozwala na wstępne zaimportowanie wyciągów bankowych.Tematy powiązane:


Konfiguracja - dodawanie logo na fakturze

W programie Madar 7 wystawiając fakturę oprócz umieszczenia niezbędnych danych istnieje możliwość umieszczenia logo na fakturze. Aby przeprowadzić tą czynność należy w module Administracja przejść do opcji Konfiguracja.Następnie w oknie konfiguracyjnym należy przejść do zakładki Fakturowanie, gdzie istnieje możliwość dostosowania treści znajdujących się na wystawianej fakturze.

W prawej części wyświetlonej zakładki znajduje się przycisk upload logo, który na pozwala na dodanie pliku graficznego zawierającego logo jakie ma zostać umieszczone na dokumencie.Po dodaniu logo należy zaznaczyć opcję [v] logo na fakturze, co spowoduje aktywacje zamieszczania logo na wystawianych fakturach. (Pozostawienie zaznaczonej opcji skutkuje zamieszczaniem obrazu logo na wystawianych fakturach, aby dezaktywować należy odznaczyć wspomnianą opcję).

WAŻNE!

Dodawany plik z logo musi być zapisany w formacie .jpg i posiadać następujące parametry: wysokość ok. 90px i rozdzielczość 96 dpi.

Tematy powiązane:

⇒ Konfiguracja dla KPR

Plan pracy - generowanie wydruku listy do podpisu

Aby ułatwić organizację pracy program Madar 7 pozwala na wygenerowanie tabelarycznej listy do podpisu obecności pracowników. Generowanie list do podpisu często pozwala na prowadzenie ewidencji  wejścia/wyjścia ze stanowiska pracy lub obecności pracowników w dniach w danym miesiącu.
W celu wygenerowania wydruku listy do podpisu należy posłużyć się opcją:

 • Kadry- Płace - Plan pracy - Inne - Druk list do podpisu 


lub

 • Kadry-Płace - Wydruki - listy do podpisu, 


 • następnie należy wybrać jeden z dwóch wariantów wydruku (skrócony lub pełny). Pierwszy wspomniany wariant pozwala na gromadzenie podpisów kilku pracowników w poszczególnych dniach pracy.
Drugi natomiast pozwala na utworzenie listy, która umożliwia prowadzenie inwentarza wejść oraz wyjść określonego pracownika.

Możliwe jest również sporządzenie wydruku miesięcznej listy obecności zaznaczonego pracownika znajdującego się na liście pracowników z przypisanym Planem pracy poprzez opcję Kadry- Płace - Plan pracy - Inne - Lista obecności miesięczna. Wyświetlony wydruk jest taki sam jak powstały z poprzez wybór wariantu wydruku skróconego.
Tematy powiązane:
Plan pracy - lista
Kadry i płace - co, gdzie i jak - czyli o możliwościach programu
Prowadzenie kart ewidencji czasu pracy