Prowadzenie karty ewidencji czasu pracy •

W myśl art. 149. § 1. Kodeksu pracy Pracodawca prowadzi ewidencję czasu pracy pracownika do celów prawidłowego ustalenia jego wynagrodzenia i innych świadczeń związanych z pracą. Karta ewidencji czasu pracy ma być prowadzona odrębnie dla każdego pracownika w zakresie obejmującym pracę w poszczególnych dobach, w tym: pracę w niedziele i święta, w porze nocnej, w godzinach nadliczbowych, w dni wolne od pracy, dyżury, urlopy, zwolnienia od pracy oraz inne usprawiedliwione i nieusprawiedliwione nieobecności w pracy.
W programie możliwe jest  możliwość ewidencji oraz wydruki Kart ewidencji czasu pracy w opcji plan pracy.

Plan pracy


 1. Dla każdego pracownika zakładana jest roczna karta do wpisania planu pracy oraz rozliczenia czasu pracy.

 2. W planie pracy wprowadza się
  PLAN
  WYKONANIE
  Zobacz: ⇒ Roczna karta planu pracy dla pracownika
 3. Może być założona wspólna karta (kalendarz wzorcowy) dla wszystkich pracowników (można założyć kilka).
  Zobacz: ⇒ Tworzenie kalendarza wzorcowego planie pracy
UWAGA! Istnieje możliwość obsługi ewidencji czasu pracy z wykorzystaniem transmisji danych z systemu obsługującego rejestratory RCP.

Nieobecności

Do rejestracji nieobecności pracowników w pracy, w związku z przebywaniem na urlopie, chorobą czy szkoleniem najwygodniej użyć opcji Absencje.

Zobacz:
Absencje - lista
⇒ Plan pracy - generowanie wydruku listy do podpisuNa blogu MADAR oprogramowanie dla firm w chmurze:

Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza

Uwaga: tylko uczestnik tego bloga może przesyłać komentarze.