Zakupy pozostałe z odwrotnym obciążeniem

 Księgowość     Rejestry VAT 

Zakupy wprowadzane w rejestrach

Faktura zakupu z odwrotnym obciążeniem ma być rejestrowana TYLKO RAZ, jako:

Faktura NABlub

Zakup (materiałów / usług) ze stawką ooW obydwu przypadkach wyliczany jest VAT należny i naliczony i widoczny w syntetyce VAT, deklaracji oraz pliku JPK.


Odwrotne obciążenie Faktura NAB         VAT-27
 wg pola:
wariant VAT: [  -- p u s t e -- ]
data VAT
34, 35
data VAT
45, 46

 wg pola:
wariant VAT: [WNT inny okres]
data VAT
34, 35
data księgowania
45, 46
Odwrotne obciążenie - inne dokumenty  VAT-27
zakup materiałów Typ: KOSZ,  
zakup usług  Typ: KSZU, 

przy zastosowaniu stawki* oo  
* o - jak olga ;

VAT należny: 34, 35

VAT naliczony: 45, 46


Wydruk Faktury NAB

Z panelu po prawej stronie wybieramy Księgowość, a następnie Pozostałe.Logowanie do Madar7

Strona główna systemu Madar7 jest stroną logowania. Należy ją wywołać w przeglądarce internetowej za pomocą odpowiedniego adresu. W przypadku firm, które korzystają z usługi Madar7 w Chmurze adresem tym jest https://madar7.pl:XXXX gdzie zamiast XXXX należy podać odpowiedni numer portu. Stronę logowania przedstawiono ponizej.

Wysyłanie poczty e-mail z Madara - konfiguracja

System Madar7 daje możliwość wysyłania różnych dokumentów bezpośrednio z systemu. Opcja ta może być zastosowana np. do wysłania faktury VAT, wówczas należy wypełnić fakturę i przy zatwierdzaniu zaznaczyć opcję Wyślij do i kliknąć w klawisz e-mail.