Narzędzia - okienko [?]

W zakładce nazwa (opis) zamieszane są informacje na temat dostępności danego narzędzia.Poszczególne pola znajdujące się w okienku symbolizują:

[nazwa] nazwa narzędzia,
[numer] numer narzędzia,
[cecha] cecha, do wyboru z listy cech,
[data zakupu] data zakupu narzędzia,
[wypożyczony] pole wypełnia się w przypadku, gdy chcemy wypożyczyć narzędzie konkretnemu pracownikowi.
[dn.] początek okresu wypożyczenia,
[termin] zakładany termin zwrotu,
[rezerwacja] rezerwacja danego narzędzia,
[do dn.] okres rezerwacji.


W zakładce dekretacja wpisuje się dane związane z zakupem danego narzędzia.Poszczególne pola symbolizują:

[data zakupu] data zakupu urządzenia,
[faktura] numer faktury zakupu,
[wartość] cena zakupu,
[dostawca] dostawca urządzenia, do wyboru z listy kontrahentów,
[nr seryjny] nr seryjny,
[parametry] ważne parametry urządzenia,
[termin przeglądu] data przevglądu,
[termin ubezpieczenia] data ubezpieczenia,
[likwidacja] likwidacja narzędzia, należy wybrać datę likwidacji,
[kolor] kolor, jakim  będzie wyróżniony dany przyrząd na liście narzędzi.


Tematy powiązane:
Narzędzia - lista
Narzędziownia

Wypożyczalnia [?]

Wypożyczalnia służy do ewidencjonowania wypożyczeń oraz rezerwacji narzędzi przez pracowników. Moduł znajduje się w opcji produkcja - akcesoria - wypożyczalnia.

Po wejściu do opcji należy wpierw wybrać pracownika, a dopiero później wpisywać dane dotyczące wypożyczenia lub zwrotu. Po wybraniu pracownika w górnej części okienka mogą pojawić się narzędzia wypożyczone, których do tej pory wybrany pracownik nie zwrócił.

Zwrócenie wypożyczonego narzędzia wykonuje się poprzez zaznaczenie [v] w polu do zwrotu przy zwracanym narzędziu.
Natomiast wypożyczenie wykonuje się wybierając w polu do wypożyczenia dane narzędzie, ilość wypożyczonych narzędzi wybranego typu oraz przewidywanego czasu zwrotu. 

Tematy powiązane: 

⇒ Produkcja
⇒ Narzędzia - lista
⇒ Narzędzia - okienko
⇒ Narzędziownia

Narzędziownia •

Narzędziownia służy do ewidencjonowania, rejestrowania i rezerwowania narzędzi i maszyn. Pozwala skutecznie zarządzać narzędziami w firmie. Moduł pozwala m.in. na:
  • ewidencję narzędzi, wypożyczeń i zwrotów rezerwację narzędzi w wybranym czasie przez pracownika,
  • tworzenie raportów wypożyczeń, zwrotów, napraw i przeglądów narzędzi, 
  • tworzenie zestawień bieżącego stanu narzędzi, narzędzi aktualnie wypożyczonych lub narzędzi do zwrotu przez pracowników. 
Podstawą narzędziowni jest lista narzędzi
Narzędzia - lista
Narzędzia - okienko
Z narzędziownią jest powiązana wypożyczalnia- jej zadaniem jest ewidencjonowanie wypożyczanych narzędzi z ewentualnym określeniem terminu ich zwrotu.

Tematy powiązane:

⇒ Produkcja
⇒ Nawigacja po module ProdukcjaNarzędzia - lista [?]

Opcja narzędzia służy do ewidencjonowania, rejestrowania i rezerwowania narzędzi i maszyn.
Znajduje się w opcji produkcja - akcesoria - narzędzia. Po wejściu do opcji pojawia się lista narzędzi.Dostępne są następujące zestawienia:
  • katalog - przedstawia wykaz wszystkich urządzeń z wyszczególnieniem ich indywidualnych kodów.
  • stan - przedstawia raport stanu narzędzi wypożyczonych, zarezerwowanych lub dostępnych na stanie.Tematy powiązane:

Narzędziownia
Narzędzia - okienko
⇒ Produkcja

Plan produkcji - harmonogram ∴


Istnieje możliwość wydruku harmonogramu dla produkcji według wprowadzonych zleceń do planu produkcji, czasu planowanego rozpoczęcia i zakończenia, czynności oraz ilości godzin, przeznaczonych na zlecenie. Zestawienie to dostępne jest w opcji plan produkcji - zestawienia - harmonogram.

Według zlecenia


Zaznaczając pole rodzaj [wg zleceń] 
Na podstawie tych danych wyliczane jest zestawienie obciążenie czasowe w poszczególnych tygodniach:

Według surowców

Zaznaczając pole rodzaj [wg surowców]  
Tematy powiązane:

Plan produkcji - lista
⇒ Produkcja
⇒ Nawigacja po module Produkcja