Nawigacja po module Produkcja •

Moduł Produkcja służy do rejestracji i analizy procesów związanych z prowadzoną w przedsiębiorstwie produkcją. Po kliknięciu w przycisk Produkcja, dostępny w menu po prawej stronie, wyświetlany jest ekran nawigacji, zaprezentowany poniżej.Rozliczenie produkcji

Operacje  związane z rozliczeniem materiałów i surowców

Plan produkcji / PLAN

 • Plan produkcji - pozwala na wprowadzenie zadań produkcyjnych, określając moment ich rozpoczęcia i zakończenia oraz ustalając kiedy i gdzie ma ono być realizowane.
  ⇒ Plan produkcji - lista
  ⇒ Plan produkcji - dopisywanie
 • Gniazda - lista gniazd produkcyjnych / stanowisk produkcyjnych.


Karty pracy

 • Karty pracy - pozwalają na rejestrację czasu pracy ludzi i maszyn,
 • kompletacja, de-kompletacja - sekcja pozwala na wejście do opcji związanych z montażem,

Inne


 • Zamówienie na produkcję
 • Rozbiór 
  ⇒ Rozbiór produktu na surowce - idea działania
  ⇒ Rozbiór produkcyjny - obsługa
 • Akcesoria
  • Serwis - sekcja pozwala na wejście do opcji związanych z ewidencją serwisową: przyjęcie na serwis, wydanie z serwisu,
  • Narzędziownia - wejście do wypożyczalni narzędzi, po najechaniu nad przycisk pojawia się dodatkowo w rogu klawisza skrót do katalogu narzędzia,
  • Sterownik - obsługa operacji za pomocą kodów kreskowych,
  • Transport - wejście do ewidencji transportu, po najechaniu nad przycisk pojawia się dodatkowo w rogu klawisza skrót do katalogu pojazdy

MES

Wsparcie rozliczenia zadań produkcyjnych od strony materiałów, wykonywanych czynności - ze szczególnym uwzględnieniem kontroli jakości (wykonywaniem pomiarów kontrolnych, ewidencją braków).

 • MES - ewidencja pomiarów, czynności, braków.
  [invoicer.blogspot.com] Informowania o stanie produkcji - idea
 • Czynności  - opis wykonywanej pracy - wykorzystywana w planie produkcji oraz w systemie MES.
 • Pomiary - baza pomiarów MES,
Zobacz:
 Madar 7 ERP - ewidencja czasu pracy wg zadań, pracowników, czynności i gniazd produkcyjnych Wydruki


Wydruki - opcja pozwala na wejście do listy dostępnych zestawień związanych z produkcyją, możliwych do wygenerowania w systemie.

Tematy powiązane:

⇒ Produkcja

Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza

Uwaga: tylko uczestnik tego bloga może przesyłać komentarze.