Rozliczenie produkcji PROZ [?]

Opcja  rozliczenie produkcji w programie Madar pozwala na wprowadzenie dokumentu rozliczającego rzeczywistą produkcję – poprzez podanie różnic w surowcach, wyrobach czy innych narzutach. W opcji tej tworzony jest osobny dokument PROZ, widoczny następnie w rejestrach i księgowaniach. Tworzenie rozliczenia nie jest konieczne – można wypełniać go tylko w przypadku wystąpienia różnic w niektórych dokumentach, a w pozostałych przyjmować i rozliczać zlecenia produkcyjne PROD. Aby utworzyć rozliczenie produkcyjne należy wypełnić pola odpowiednimi danymi:
  • magazyn - numer magazynu, na którym był przeprowadzona produkcja, 
  • plan produkcji - którego dotyczy rozliczenie, wybierany z listy planów produkcji,
  • numer - numer rozliczenia produkcji PROZ - nadany jest osobny numer (kolejny produkcji), 
  • data - data rozliczenia, 
  • wykonawca - wybierany z listy kontrahentów, np. Produkcja, 
  • temat - wybierany z listy tematów,
  • wyrób - wybierany ze stanu, należy określić jego ilość.


Tematy powiązane:

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

Uwaga: tylko uczestnik tego bloga może przesyłać komentarze.