Gniazda - dopisywanie [?]

Dopisywanie nowych gniazd produkcyjnych odbywa się w oknie Gniazdo. Aby dodać nowe gniazdo
należy wypełnić pola w odpowiedni sposób:

  • skrót - skrótem określającym gniazdo,
  • nazwa - pełną nazwą gniazda,
  • czynności - wybrać z listy,
  • wydajność - ilość powtórzeń potrzebnych czynności,
  • ważne od / do - określić okres dla gniazda,
  • magazyn - wybrać magazyn, którego dotyczy gniazdo,
  • dział - wybrać temat dotyczący określonego działu.Po wprowadzeniu niezbędnych informacji należy zapisać przy użyciu przycisku zatwierdź, co spowoduje umieszczenie nowego gniazda na liście.

Tematy powiązane: 

Gniazda - lista

Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza

Uwaga: tylko uczestnik tego bloga może przesyłać komentarze.