Objawy uruchomionych kilku programów Mfisk

System Madar 7  może napotkać problemy powstałe przez kilkukrotne uruchomienie programu Mfisk. Objawy nieprawidłowego działania dzielą się ze względu na te, które dotyczą jednego lub kilku komputerów.

Błędy wynikające z uruchomienia kilku programów Mfisk na różnych komputerach

  • Lista certyfikatów - nie jest wyświetlana za każdym razem kiedy zostanie wybrana.
  • Wybieranie certyfikatu - po wybraniu wyświetlany zostaje komunikat informujący o błędzie podpisu ( nie został odnaleziony ).


  • Certyfikat zainstalowany na innym komputerze - widoczny na komputerze na innym, niż ten, z którego korzystamy.

Jak wyeliminować błędy wynikające z korzystania z programu Mfisk przez kilku użytkowników

Aby uniknąć problemów powstających przez używanie programu Mfisk przez wielu użytkowników należy każdemu przypisać nazwę. W tym celu należy w module Administracja wybrać opcję Operatorzy, a następnie z listy operatorów wybrać użytkownika i przejść do jego edycji. W oknie edytowania w zakładce parametry w polu nazwa mfisk wpisać nazwę poprzedzoną znakiem "@" (alfanumeryczna nazwa dla użytkownika nie może powtarzać się u innych).


Po zatwierdzeniu nazwy mfisk  we właściwościach programu Mfisk w polu Element docelowy do istniejącej ścieżki po znaku "spacja" należy dopisać nadaną wcześniej nazwę.


Błędy wynikające z uruchomienia kilku programów Mfisk na jednym komputerze

Uruchomienie kilku programów Mfisk na jednym komputerze może spowodować, że żaden z uruchomionych nie będzie podejmował zadań zlecanych przez system Madar.

Rozwiązaniem tego problemu jest zakończenie pracy zbędnych programów Mfisk i pozostawienie tylko jednego w czynności.


Tematy powiązane:


Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

Uwaga: tylko uczestnik tego bloga może przesyłać komentarze.