Receptury [?]

Receptura przedstawia potrzebną ilość materiałów pobieranych ze stanu magazynowego ( co jest ważnym elementem dla celów ewidencyjnych)  dla danego wyrobu  podczas realizacji procesu produkcji, służy do opisu czynności (uwzględnia czas potrzebny na wykonanie zadania, poszczególne czynności w ramach  receptury wykonywane są sekwencyjnie).

Tworzenie receptury


Na zakładce wyroby określa się jakie wyroby powstaną i ich procentowy udział w zużyciu materiałów. Na tym etapie tworzenia receptury należy: 

 • podać nazwę wyrobu,
 • określić procentowy skład wyrobu,
 • wybrać wyrób z katalogu towarów ( w przypadku braku odpowiedniej pozycji należy dopisać go do listy towarów), 
 • określić ilość wyprodukowanego wyrobu, 
 • uzupełnić pole cena zbytu z uwzględnieniem marży i innych narzutów (wykonać w przypadku, gdy cena nie jest określona dla danego wyrobu),
 • określić procent narzutu na wyprodukowany towar,
 • w przypadku potrzeby załączenia dodatkowego pliku dotyczącego tworzonej receptury istnieje możliwość utworzenia załącznika
 • określić datę aktualizacji receptury
 • zaznaczyć [v] opcję dozwolona modyfikacja, aby istniała możliwość modyfikowania surowców ze zlecenia materiałowego.
Na zakładce surowce znajduje się  tabelka pozwalająca na dobranie wykorzystywanych składników oraz ich ilości. Na tej zakładce należy: 
 • wybrać składniki - ich liczba jest ograniczona, ale istnieje możliwość wstawienia półproduktów posiadających własne receptury,
 • określić rodzaj:
 1. zamiennik (gdy w przypadku braku podstawowego składnika wymagane jest zastąpienie go zamiennikiem), 
 2. półprodukt (składnikami receptur dla zewidencjonowania zużycia materiałów mogą być półprodukty, tzn. inne wytwarzane elementy, do których powstania potrzebne są materiały),
 3. zwykły surowiec (puste pole), 
 • określić ilość pobieranego surowca
 • określić cenę zakupu surowców (w przypadku, jeżeli cena została ustalona w katalogu towarów zostanie przeniesiona automatycznie).Zakładka robocizna umożliwia dodanie do receptury czynności koniecznych do wykonania wyrobu. Na zakładce tej należy: 
 • wybrać czynności czynności niezbędne do wytworzenia wyrobu
 • określić liczbę godzin potrzebną do powstania wyrobu, 
 • w przypadku, gdy nie zostanie zamieszczona należy wprowadzić ręcznie cenę (przenoszona jest automatycznie do pola podczas wyboru czynności). Na zakładce technologia należy: 
 • wybrać odpowiednie odpady, które powstają podczas produkcji wyrobu, 
 • określić ilość oraz wyznaczyć czynności, w wyniku których powstały, 
 • cena zostaje zamieszczona automatycznie, w przypadku braku uzupełnienia pola należy wpisać ręcznie.
Tematy powiązane:

⇒ Produkcja

Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza

Uwaga: tylko uczestnik tego bloga może przesyłać komentarze.