Zapotrzebowanie na surowce do produkcji wg zamówień, sprzedaży, utargów, dostaw ∴

Moduł produkcyjny pozwala na określenie zapotrzebowania na surowce potrzebne do produkcji wg zamówień, wg sprzedaży, wg utargów, wg dostaw. W opcji Produkcja - wydruki należy wybrać wg jakiego kryterium zapotrzebowanie to ma zostać wygenerowane.
Po wybraniu pożądanego zestawienia wyświetlony zostaje ekran, na którym należy określić parametry wydruku.
Wydruk zapotrzebowania zostanie wygenerowany zależnie od wybranych parametrów:
  • dokument - należy wskazać dokument, dla którego generowany będzie wydruk zapotrzebowania na surowce do produkcji,
  • odejmij bieżący stan surowców - zaznaczenie tego parametru spowoduje wygenerowanie wydruku, na którym prognoza zapotrzebowania na surowce do produkcji będzie pomniejszona o ilość surowców w zapasie (na stanie magazynu),
  • odejmij bieżący stan wyrobów - zaznaczenie tego parametru spowoduje wygenerowanie wydruku, na którym prognoza zapotrzebowania na wyroby, które mają być wyprodukowane będzie pomniejszona o ilość wyrobów w zapasie (na stanie magazynu),
  • stan minimalny - zaznaczenie tego parametru spowoduje wygenerowanie wydruku, na którym przy każdym surowcu i wyrobie wskazany będzie jego stan minimalny i maksymalny jaki powinien być utrzymywany w zapasie; wielkości te określone są na karcie danej pozycji w katalogu towarów,
  • zamówienia - zaznaczenie tego parametru spowoduje wygenerowanie wydruku, na którym przy każdym surowcu i wyrobie wskazana będzie jego ilość zamówiona przez odbiorców, a także ilość zamówiona u dostawców.
  • przygotuj RW - zaznaczenie tego parametru da możliwość przygotowania dokumentu RW, na którym będzie naniesiona prognoza zapotrzebowania - wykorzystywane w przypadku gdy surowce mają zejść ze stanu rozchodem wewnętrznym RW a nie zleceniem produkcyjnym (zleceniem materiałowym). Sposób i przykład zastosowania został przedstawiony w poście na naszym blogu!

Tematy powiązaneReceptury
⇒ Produkcja
⇒ Wydruk zapotrzebowania - interpretacja prezentowanych informacji
⇒ Nawigacja po module Produkcja

Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza

Uwaga: tylko uczestnik tego bloga może przesyłać komentarze.