Ustalanie wielkości zapotrzebowania na bazie zapasu ∴

System pozwala na określenie wielkości zapotrzebowania na surowce, artykuły na podstawie posiadanego zapasu. Aby określić takie zapotrzebowanie należy wygenerować wydruk zapasu w opcji Handel - wydruki - zapas.
Na wyświetlonym ekranie należy wybrać parametry wydruku zapasu i jeżeli na jego bazie ma być następnie generowane zapotrzebowanie należy zaznaczyć przynajmniej jedną z dwóch opcji:
  • zamówienie - wydruk zapasu wyświetla ilość zamówionych produktów przez odbiorców i ilość zamówionych produktów u dostawców,
  • generuj zamówienie - wydruk zapasu wyświetla prognozę zapotrzebowania,
Po kliknięciu w klawisz start wyświetlony zostaje wydruk.
Jeżeli zaznaczone zostanie pole zamówienie oraz pole generuj zamówienie wówczas na wydruku zostanie wyświetlona kolumna prognoza z. - prognoza ta obliczana jest jako różnica pomiędzy wielkością zamówień odbiorców (kolumna zam odb) a wielkością zamówień dostawców (kolumna zam dos) i posiadanym stanem (kolumna ilość).

Prezentowane zestawienie może być podstawą do wygenerowania zapotrzebowania na surowce, towary. Aby przejść do wygenerowania zapotrzebowania należy wcześniej ekran ten zamknąć białym krzyżykiem znajdującym się w prawym, górnym rogu.
Po zamknięciu zostaje wyświetlony ekran wyboru zestawienia, z którego wybieramy opcję zapotrzebowanie surowców
Wyświetlony zostaje wydruk, na którym prezentowana jest wielkość zapotrzebowania na surowce, towary.
Znaczenie poszczególnych kolumn na prezentowanym zestawieniu można sprawdzić w poście Wydruk zapotrzebowania - interpretacja prezentowanych informacji

Tematy powiązaneZapas

Zapotrzebowanie na surowce do produkcji wg zamówień, sprzedaży, utargów, dostaw
Wydruk zapotrzebowania - interpretacja prezentowanych informacji
Ustalanie zapotrzebowania na surowce według złożonych przez klientów zamówień
⇒ Produkcja
⇒ Nawigacja po module Produkcja

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

Uwaga: tylko uczestnik tego bloga może przesyłać komentarze.