Wydruk zapotrzebowania - interpretacja prezentowanych informacji ∴

Moduł produkcyjny pozwala na określenie zapotrzebowania na surowce potrzebne do produkcji wg zamówień, wg sprzedaży, wg utargów, wg dostaw. W opcji Produkcja - wydruki należy wybrać wg jakiego kryterium zapotrzebowanie to ma zostać wygenerowane. Podobne zestawienie można także wygenerować z opcji Handel - wydruki - analiza sprzedaży lub analiza zakupy Po wskazaniu parametrów otrzymujemy wydruk zapotrzebowania.

Poniżej zaprezentowano szczegółowo znaczenie poszczególnych kolumn wydruku.
  • do wykonań wg receptur - wskazuje ile wyrobów ma być wyprodukowanych na podstawie przypisanej im receptury,
  • potrzebne surowce - ilość surowców potrzebna do wyprodukowania wyrobów określonej na dokumencie ilości wyrobów, przeliczona wg receptury przypisanej do danego wyrobu,
  • półwyrób - ilość półwyrobów potrzebna do wyprodukowania wyrobu,
  • zamiennik - ilość zamienników (wg przypisanej do wyrobu receptury), które należy pobrać do produkcji jeśli brak jest na stanie surowca do którego został określony w recepturze zamiennik,
  • zapas - ilość wyrobów (surowców) będąca aktualnie na stanie magazynowym,
  • prognoza z. - prognoza zapotrzebowania w oparciu o przypisaną do wyrobu recepturę.

Wydruk zapotrzebowania generowany jest zależnie od wybranych wcześniej parametrów

  • odejmij bieżący stan surowców - zaznaczenie tego parametru spowoduje wygenerowanie wydruku, na którym prognoza zapotrzebowania na surowce do produkcji będzie pomniejszona o ilość surowców w zapasie (na stanie magazynu),
  • odejmij bieżący stan wyrobów - zaznaczenie tego parametru spowoduje wygenerowanie wydruku, na którym prognoza zapotrzebowania na wyroby, które mają być wyprodukowane będzie pomniejszona o ilość wyrobów w zapasie (na stanie magazynu),
  • stan minimalny - zaznaczenie tego parametru spowoduje wygenerowanie wydruku, na którym przy każdym surowcu i wyrobie wskazany będzie jego stan minimalny i maksymalny jaki powinien być utrzymywany w zapasie; wielkości te określone są na karcie danej pozycji w katalogu towarów,
  • zamówienia - zaznaczenie tego parametru spowoduje wygenerowanie wydruku, na którym przy każdym surowcu i wyrobie wskazana będzie jego ilość zamówiona przez odbiorców, a także ilość zamówiona u dostawców.

Tematy powiązane


Zapotrzebowanie na surowce do produkcji wg zamówień, sprzedaży, utargów, dostaw
Ustalanie wielkości zapotrzebowania na bazie zapasu
Ustalanie zapotrzebowania na surowce według złożonych przez klientów zamówień

Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza

Uwaga: tylko uczestnik tego bloga może przesyłać komentarze.