Nawigacja po module Kadry - Płace •

Moduł Kadry - Płace służy do prowadzenia ewidencji i analiz związanych z wszelkimi sprawami pracowniczymi. Po kliknięciu w przycisk Kadry-Płace, dostępny w menu po prawej stronie, wyświetlany jest ekran nawigacji, zaprezentowany poniżej.


Lista pracowników


Sekcja funkcji


 • Kadry - sekcja pozwala na wejście do opcji związanych ze zprawami kadrowymi:
  - Umowy o pracę,
  - Badania - ewidencja badań i szkoleń,
  - Absencje - wykaz absencji,
 • Karty pracy, Etaty, Wnioski pracownicze
 • RCP - rejestracja czasu pracy - po najechaniu nad przycisk pojawiają się dodatkowo w rogu klawisza skrót do opcji monitor, który jest wykazem zarejestrowanych wejść i wyjść przy użyciu urządzenia ICP-1001

Klawisze


Najechanie myszką nad klawisz, w niektórych przypadkach wyświetla dodatkowe opcje w rogach klawisza. Przykładowo najechanie nad klawisz Plan pracy wyświetla w rogach tego klawisza skróty do opcji Kategorie i Absencje.

Pięć podstawowych klawiszy w module Kadry-Płace to:
 • Lista płac - dodatkowo najechanie nad klawisz powoduje wyświetlenie opcji Składniki (premie, zasiłki, dobrowolne ubezpieczenia)
 • Umowy-zlecenia
 • Plan pracy - dodatkowo najechanie nad klawisz powoduje wyświetlenie opcji: Kategorie i Absencje
 • Wydruki - opcja pozwala na wejście do listy dostępnych zestawień związanych z kadrami i płacami możliwych do wygenerowania w systemie,
  >
 • Analizy - opcja pozwala na wykonanie swobodnych analiz z gromadzonych w systemie danych związanych z prowadzonymi sprawami kadrowo - płacowymi.

Wydruki 


Pojawiają się możliwe do uzyskania zestawienia:

UWAGA! Pod każdą opcją w programie również podpięte są wydruki, związane z operacjami tam wykonywanymi.Inne potrzebne opcje:Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza

Uwaga: tylko uczestnik tego bloga może przesyłać komentarze.