Nawigacja po module Administracja

Moduł Administracja służy do zarządzania systemem Madar, m.in. jego ustawieniami, uprawnieniami i funkcjami dodatkowymi spoza zakresu tematycznego pozostałych modułów. Po kliknięciu w przycisk Administracja, dostępny w menu po prawej stronie, wyświetlany jest ekran nawigacji, zaprezentowany poniżej.
 

Pierwsza sekcja funkcji • Konfiguracja - pozwala na skonfigurowanie podstawowych parametrów programu jak np. danych firmy, jej rachunków bankowych, wyglądu dokumentów i innych związanych z firmą, które wykorzystywane są przez program.
 • Szablony księgowań
 • Maski dokumentów
 • Edytor szablonów - pozwala na wyedytowanie szablonu różnych dokumentów, które generowane są w programie jak np. wzór umowy o dzieło
 • Uprawnienia, Użytkownicy, Operatorzy - to funkcje pozwalające na zarządzanie kontami użytkowników systemu Madar, nadawania im uprawnień do używania określonych funkcji systemu itp.


Druga sekcja funkcji


 • Operacje - pozwala na wywołanie ekranu z zestawem operacji do wykonania,
 • Zakres dat - pozwala ustawić okres obrachunkowy
 • VNC - zdalna pomoc - pozwala na pobranie programu madvnc.exe, który służy do łączenia się z firmą Madar przez zdalny pulpit
 • Archiwizacja - daje możliwość wykonania kopii zapasowej danych - więcej o archiwizacji można przeczytać w poście Bezpieczeństwo i aktualność danych
 • Testy - pozwala wywołać funkcję sprawdzenia poprawności wprowadzonych danych, z kilku obszarów. Obszar sprawdzania danych wybiera się na wyświetlonym ekranie.


Klawisze


Najechanie myszką nad klawisz, w niektórych przypadkach wyświetla dodatkowe opcje w rogach klawisza. Przykładowo najechanie nad klawisz Bazy wyświetla w rogach tego klawisza skróty do opcji Pomocnicze i Operacje.

 

Cztery podstawowe klawisze w module administracja to:
 • Raportowanie - pozwala na utworzenie i wczytanie pożądanych raportów,
 • Ewidencje - wyświetla ekran ewidencji do wyboru,
 • Kasa fiskalna - daje dostęp do opcji związanych z kasami fiskalnymi,
 • Bazy - pozwala wejść do opcji, w której możliwe jest przejrzenie różnych baz danych gromadzonych w programie jak np. stany magazynowe, rejestry VAT, zamówienia itd.


Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

Uwaga: tylko uczestnik tego bloga może przesyłać komentarze.