Nawigacja po module Księgowość

Moduł Księgowość służy do prowadzenia rachunkowości w przedsiębiorstwie, zarówno na pełnych księgach rachunkowych jak i poprzez formę uproszczoną. Po kliknięciu w przycisk Księgowość, dostępny w menu po prawej stronie, wyświetlany jest ekran nawigacji, zaprezentowany poniżej.

Pierwsza sekcja funkcji


 • Plan kont,
 • PK - polecenie księgowania
 • Rozdzielnik kosztów
 • Deklaracje - możliwość wygenerowania deklaracji składanych do Urzędu Skarbowego,
 • Analiza F-K
 • Dane dla F-K - niezbędne ustawienia


Druga sekcja funkcji

 • Księga przychodów i rozchodów,
 • Ewidencja ryczałtowa - ewidencja przychodu ryczałtowego,
 • Rejestry VAT,
 • Ewidencja przebiegu - ewidencja przebiegu pojazdów,
 • Środki trwałe.


Klawisze

Najechanie myszką nad klawisz, w niektórych przypadkach wyświetla dodatkowe opcje w rogach klawisza. Przykładowo najechanie nad klawisz Kasjer wyświetla w rogach tego klawisza skróty do opcji Kasa 1 i Bank 1.

Pięć podstawowych klawiszy w module Księgowość to:

 • Kasjer - pozwala na wyświetlenie ekranu wyboru pomiędzy prowadzonymi kasami, bankami, notami itp., dodatkowo najechanie nad klawisz powoduje wyświetlenie opcji Kasa 1 oraz bank 1
 • Faktura VAT - pozwala na wystawienie faktury - dodatkowo najechanie nad klawisz powoduje wyświetlenie opcji: korekta i pozostałe(ekran z pozostałymi fakturami do wyboru)
 • Rejestry VAT,
 • Wydruki - opcja pozwala na wejście do listy dostępnych zestawień związanych z prowadzoną księgowością,
 • Analizy - opcja pozwala na wykonanie swobodnych analiz z gromadzonych w systemie danych związanych z prowadzonymi ewidencjami księgowymi.

Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza

Uwaga: tylko uczestnik tego bloga może przesyłać komentarze.