Rozbiór produkcyjny ∴

Moduł produkcyjny daje możliwość prowadzenia rozbiorów produkcyjnych. W niektórych typach działalności, w związku z ich specyfiką zachodzi potrzeba transformacji jednego produktu (surowca) w kilka innych. Typowym przykładem takiego procesu jest branża mięsna, w której dokonuje się rozbioru zwierzęcia (np. rozbiór żywca) na części (np. szynka, boczek, tłuszcz itd.).

Rozbiór produkcyjny krok po kroku

  1. Aby móc dokonać rozbioru należy dopisać produkt oraz surowce, które z niego powstają do katalogu towarów (opcja: Towary - dopisz)
  2. Następnie należy przyjąć produkt, który będzie podlegał rozbiorowi, na stan magazynowy - np. dokumentem PZ (opcja: Handel - Przyjęcie PZ)
  3. W kolejnym kroku należy do systemu dopisać recepturę obrazującą na jakie surowce produkt będzie rozkładany (opcja: Produkcja - Receptury). Na zakładce wyroby wybieramy produkt podlegający rozbiorowi a na zakładce surowce części, które z niego powstaną.
  4. Po wykonaniu powyższych czynności można przystąpić do rozbioru produktu. W tym celu należy wejść do opcji produkcja - rozbiór . Na wyświetlonym ekranie na zakładce uzysk należy w polu wsad wybrać produkt podlegający rozbiorowi. Program przeszuka katalog receptur i wczyta te, która została do tego produktu wcześniej utworzona. Automatycznie zostanie zaczytana nazwa receptury oraz stan magazynowy tego produktu a także surowce, które z niego powstaną. Rozbiór należy zakonczyć klawiszem zatwierdź.


    W wyniku tego procesu ze stanu magazynowego zniknie produkt, który podlegał transformacji a pojawia sie na stanie magazynowym surowce, które z niego powstały.
Więcej na temat możliwości zastosowania rozbioru produkcyjnego można przeczytać w poście Rozbiór produktów na surowce

Tematy powiązane:

⇒ Produkcja
⇒ Nawigacja po module Produkcja

Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza

Uwaga: tylko uczestnik tego bloga może przesyłać komentarze.