Remanent - korekta stanu magazynowego ∴

 Handel    Remanent 

Po wpisaniu remanentu należy przyjąć na stan, bądź w całości bądź jedynie różnice pomiędzy stanem w komputerze, a remanentem. Jeżeli w firmie nie jest prowadzony magazyn nie trzeba wykonywać żadnego przyjęcia remanentu. Wystarczy jedynie sporządzenie wydruku. 

Korekta stanu - różnice remanentowe

Dużym ułatwieniem przy sporządzaniu i sprawdzaniu remanentu jest możliwość porównania go ze stanem magazynu. Może się zdarzyć, że przy wprowadzaniu sprzedaży lub zakupów nastąpiła pomyłka w kodzie towarów lub nazwie, stąd przed korektą remanentu należy sprawdzić wykazane różnice:
  • porównanie z aktualnym stanem. Można je uzyskać uruchamiając opcję operacja - porównaj remanent. Tworzony jest wtedy dodatkowy plik roz.rem o strukturze remenentu, zwierający różnice pomiędzy stanem i magazynem. Po uruchomieniu opcji na ekranie pojawia się zestawienie nadwyżek i niedoborów z podziałem na towary, 
  • porównanie na dzień (z zapasem). Można je uzyskać uruchamiając opcję przepisywanie - rozpoczęcie - porównaj na dzień. Po podaniu daty utworzą się różnice obliczane pomiędzy remanentem, a zapasem na dzień. Podobnie jak w poprzednim przypadku tworzony jest dodatkowy plik o nazwie zawierającej datę. Po uruchomieniu opcji na ekranie pojawia się zestawienie nadwyżek i niedoborów z podziałem na towary.


Wydruk różnic SORT
Funkcja tworzy raport syntetyczny o różnicach remanentowych. Należy ją wywołać po wybraniu remanentu zawierającego różnice roz.rem utworzonego funkcją Porównaj remanent.
Zobacz:
Remanent - wydruk różnic sort

Przyjęcie różnic remanentowych
W celu automatycznego przyjęcia różnic należy wywołać odpowiedni remanent z różnicami „roz.rem” bądź „rozRRRRMMDD-W.rem” i następnie uruchomić opcję przepisywanie - odejmij różnice, wypełnić pola tabelki tak, jak w przypadku dopisania dostawy.

Przyjęcie całego remanentu na stan magazynu

Jeżeli jest to początkowy remanent wystarczy wykonać przyjęcie towaru na stan za pomocą funkcji przepisywanie - zakończenie - dopisz dostawę. Po jej wybraniu należy podać numer stoiska, na które przyjmowany jest towar z remanentu. Następnie należy poprawnie wypełnić następujące pola:
  • dokument: data remanentu,
  • nr: numer PW (przyjęcia wewnętrznego),
  • data dostawy: data remanentu (przyjęcia do magazynu).
Dostawę wykonuje się poprzez naciśnięcie przycisku zatwierdź. Program zapyta się, czy wykonać dostawę. Po potwierdzeniu towary zostaną przyjęte na stan. W przypadku, gdy remanent jest sporządzany w późniejszych okresach różnice między remanentem i stanem w komputerze należy skorygować poprzez wystawienie dokumentów RW (w przypadku braków) i PW (dla nadwyżek) lub korzystając ze specjalnej opcji w programie.

-----------------------------------------
Do pobrania Instrukcja inwentaryzacyjna - sporządzanie przy użyciu programu Madar 7

Tematy powiązane:
Remanent - wydruk różnic SORT 
Remanent 
Jak sporządzić remanent z Madar 7 (opis ogólny)


Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

Uwaga: tylko uczestnik tego bloga może przesyłać komentarze.