Zakładanie planu pracy na nowy rok

Założenie planu pracy na nowy rok  odbywa się przy użyciu opcji inne - zakładanie nowego roku w oknie plan pracy. Należy również pamiętać, aby wcześniej założyć kalendarz wzorcowy.


Następnie należy uzupełnić pole nowym rokiem i zatwierdzić przyciskiem OK.


Program poinformuje o wykonaniu poprzez wygenerowanie zestawienia, na którym zawarta została  ilość pozycji planów przeniesionych do nowego roku. Aby zobaczyć plan pracy na nowy rok należy w polu data zmienić rok na nowy.


Wyświetlone zostaną przepisane pozycje wraz z kalendarzem wzorcowym.


Szczególne przypadki

W przypadku, gdy w planie pracy na nowy rok ma zostać uwzględniony indywidualny plan pracy pracownika spoza kalendarza wzorcowego należy przed wybraniem opcji zakładanie nowego roku dopisać pozycję pracownika w "starym" roku i wypełnić jego kalendarz planu pracy. W taki sposób przy założeniu nowego roku będzie uwzględniony indywidualny plan pracy.


Tematy powiązane: