Obliczanie podatku dochodowego od osób fizycznych prowadzących działalność

W systemie Madar możliwe jest ustawienie w jaki sposób program ma obliczyć wartość podatku dochodowego odprowadzanego od osób fizycznych. W tym celu należy wprowadzić odpowiednie ustawienie. Aby skonfigurować należy w module Księgowość w KPiR do dopisanego rachunku w opcji dane-wspólnik 1.


Wyświetlone zostanie okno, w którym należy wskazać pracownika, a następnie wybrać odpowiedni wariant w polu ulga.Możliwe jest wybranie jednej z czterech dostępnych pozycji:

  • pełna ulga - naliczana jest ulga 525.12 zł,
  • miesięcznie - naliczana jest ulga 525.12 zł proporcjonalnie do miesiąca,
  • bez ulgi - nie jest naliczana ulga,
  • stopniowana - naliczana jest ulga z uwzględnieniem progów 8 tys. zł,13 tyś. zł ,85 tys. zł, 127 tys. zł 
Po wprowadzeniu zmian możliwe jest przeprowadzenie weryfikacji obliczeń poprzez opcję rachunek wyników - wspólnik 1
Analizy - zestawienie faktur po terminie

Oprogramowanie Madar umożliwia dokonania selekcji dokumentów (faktur), których terminy na nich zawarte zostały przedawnione. Wyświetlenie możliwe jest poprzez wykonanie następujących kroków:

  • należy przejść do opcji Hendel - Analizy -zakładka faktury - selekcja,


  • w wyświetlonym oknie Selekcja należy dokonać wyboru,


Po wybraniu przycisku zatwierdź, dokumenty zostaną ułożone według wskazanych parametrów.

Tematy powiązane: