Rachunek wyników - jak uzyskać

Istnieje możliwość zdefiniowania kont z planu kont, których salda uczestniczą w rachunku wyników. Po zdefiniowaniu w każdym koncie odpowiadającej mu pozycji bilansu lub / i  rachunku wyników możliwy jest natychmiastowy wydruk za dowolny okres.

Ewidencja przebiegu pojazdów - dodawanie i edycja [?]


W programie można ewidencjonować koszty używania samochodu prywatnego do celów służbowych na podstawie faktycznie przejechanych kilometrów:

wyjazd - data wyjazdu
data przy - data przyjazdu

trasa - wybierana z listy

samochód - wybierany z listy (określa się nr rejestracyjny, pojemność silnika)
pracownik - wybierany z listy pracowników

długość - ilość przejechanych km
stawka - stawka za 1 kilometr

W 2017 roku stawki kilometrówki wynoszą:
    dla samochodu osobowego:
        o pojemności skokowej silnika do 900 cm3 - 0,5214 zł,
        o pojemności skokowej silnika powyżej 900 cm3 - 0,8358 zł,
    dla motocykla - 0,2302 zł,
    dla motoroweru - 0,1382 zł.


Zobacz:

Ewidencja przebiegu pojazdów - lista [?]

Ewidencja przebiegu pojazdów prezentuje listę odbytych przez pracowników delegacji w określonym czasie oraz np. wartość tych delegacji czy też miejsce przeznaczenia.

Pozwala na  wyliczenie kosztów używania samochodu prywatnego do celów służbowych na podstawie faktycznie przejechanych kilometrów.Zobacz:
Ewidencja przebiegu pojazdów - dodawanie i edycja

Stan zamówień - lista [?]

Ekran stan zamówień w opcji bazy pozwala na podgląd aktualnie złożonych zamówień zarówno do dostawcy jak i zamówień od odbiorcy. Pozwala sprawdzić, który kontrahent złożył zamówienie na jakie produkty, w jakiej ilości i w jakim terminie.