Operatorzy - profil operatora

Ekran profil jest zbiorem podstawowych informacji na temat operatora (użytkownika) systemu. W szczególności pozwala na zmianę hasła czy wprowadzenie adresu e-mail użytkownika.

Opis pól:
hasło, powtórz hasło - pola wypełnia się w tylko w przypadku potrzeby zmiany hasła - należy wpisać nowe hasło i w kolejnym polu je potwierdzić wpisując ponownie - zmianę hasła zatwierdzamy klawiszem 'zatwierdź'
e-mail - podanie adresu e-mail w tym polu pozwala na przesłanie użytkownikowi w przyszłości przypomnienia hasła
printer - należy ustawić wyłącznie w przypadku drukowania na drukarkach mobilnych
Language/Sprache - pozwala na zmianę języka w programie - niewybrany język powoduje wyświetlanie nazw opcji w programie w języku polskim
auto-password - pole nieedytowalne, informacja użyteczna przy integracji systemu Madar z systemami zewnętrznymi (WEBAPI) - więcej na temat integracji znajduje się na naszym Wiki na Githubie