Karta kontowa

Karta kontowa ksiąg pomocniczych pozwala na zestawienie i wydruk wszystkich zapisów na wybranym koncie (lub grupie kont) księgi pomocniczej za zadany okres. Po wybraniu opcji Księgowość - Wydruki - KSIĘGI POMOCNICZE: karta kontowa pojawia się na ekran karta kontowa, który pozwala na wybór parametrów wydruku.
 Księgowość     Wydruki
Składka pracodawcy ∴

 Kadry Płace   Umowy zlecenia

Wprowadzanie danych o zapłaconych składkach pracodawców oraz osób współpracujących jest możliwe w opcji Umowy-zlecenia. Dla każdego wspólnika, w każdym miesiącu należy dopisać zlecenie - wybierając w polu rodzaj wariant składka pracodawcy.