PK - przeksięgowanie kont zespołu 4 (koszty wg rodzajów) na konta zespołu 5 (koszty wg miejsc powstawania)

Przeksięgowując koszty pomiędzy zespołem kont 4 (koszty wg rodzajów) i zespołem kont  5 (koszty wg miejsc powstawania), korzystając z opcji Księgowość - PKR polecenie księgowania ręczne, należy zastosować sie do poniższych zasad:
  • konto 490 jest automatycznie uwzględniane w ramach przeksięgowań i nie dotyczą go poniższe ograniczenia,
  • jeżeli w dokumencie występuje 1 konto z grupy IV to może jednocześnie występować wiele kont z grupy V
  • jeżeli w dokumencie występuje 1 konto z grupy V, to może jednocześnie występować wiele kont w grupy IV,
  • w przypadkach, gdy w ramach pojedynczego dokumentu dokonywane są księgowania jednocześnie na 2 konta grupy IV i 2 (lub więcej) kont grupy V należy zastosować podział na sekcje za pomocą znaku [[.

Wprowadzanie dokumentu zakupu paliwa/materiałów eksploatacyjnych ze stawką VAT 8%

Korzystając z opcji Rejestry VAT - dopisz należy wybrać odpowiedni rejestr zakupu oraz wypełnić niezbędne pola.
W pierwszym polu ze stawką VAT, gdzie domyślnie podane jest 23, należy ją zastąpić stawką PB . Po wpisaniu PB nastąpi rozbicie na stawki PB, 23 i NPK, gdzie w polu stawki 23% należy zmienić ręcznie na 8% aby program uwzględnił 8% stawkę VATu dla wprowadzanego do rejestru dokumentu. Następnie w pierwszym polu wartości Netto należy podać odpowiednio kwotę - po przejściu klawiszem ENTER program przeliczy i uzupełni odpowiednio według podanych stawek.

Przykład

Otrzymano fakturę VAT na paliwo do samochodu firmowego, który używany jest do celów mieszanych, na kwotę 216zł brutto - cała opodatkowana jest 8% stawką VAT. Dopisujemy dokument do rejestrów VAT. W pierwszym polu stawki VAT zmieniamy wartość 23 na PB. Następuje rozbicie na stawki PB, 23 i NPK. W polu stawki VAT, gdzie po rozbiciu jest wpisane 23 należy zmienić na wartość 8. Po ustaleniu już stawek VATu przechodzimy do pierwszego pola i podajemy netto faktury tj. 200zł i następnie przechodzimy do kolejnego pola (klikamy ENTER). Program rozbije netto i VAT w następujący sposób:  • W polu 1 obliczone zostało 25% wartości netto (50 zł), które wraz z wartością z pola 2 czyli 75% połowy VAT (6,00zł), zaliczone jest do kosztów uzyskania przychodu.
  • W polu 3 obliczona została połowa wartości netto (100zł), która zaliczona jest do kosztów uzyskania przychodu, natomiast w polu 4 obliczona zostaje połowa wartości VAT (16zł), która jest do odliczenia.
  • W polu 5 obliczone zostało 25% wartości netto (50 zł), które wraz z wartością z pola 6 czyli 25% połowy VAT (2,00zł) stanowi wydatek niebędący kosztem uzyskania przychodu

Tematy powiązane:

Podmiot zwolniony z VAT - ustawienia programu

Ustawienia podstawowe

Przedsiębiorca, który jest na mocy obowiązujących przepisów jest zwolniony podmiotowo z VAT powinien w systemie Madar dokonać odpowiedniego ustawienia systemu.
W tym celu należy w opcji Administracja - konfiguracja zaznaczyć na zakładce nazwa pole [V] zwolnienie z VAT


Wprowadzanie dokumentów zakupowych podatnika zwolnionego z VAT

Podatnik zwolniony z VAT wprowadza dokumenty zakupowe do rejestru zakupów w opcji Księgowość - Rejestr VAT (tak jak vatowiec). Różnica przy wprowadzaniu dokumentu polega na tym, iż każdy dokument wprowadzany jest w kwocie brutto ze stawką ZW.
Więcej informacji na temat wprowadzania dokumentów do rejestru VAT


Wygląd faktury i informacje dodatkowe na fakturze

Przedsiębiorca zwolniony z VAT będzie wystawiał faktury, na których nie ma wartości VAT.

Zgodnie z przepisami, faktura podatnika zwolnionego z VAT musi zawierać przepis, na podstawie którego podatnik stosuje zwolnienie od podatku. Informacje taką w systemie Madar należy wprowadzić w stopce faktury - w ten sposób będzie ona drukowała się na każdym wystawianym dokumencie sprzedaży. Sposób wstawienia stopki do dokumentu został opisany w poście Wystawianie faktury

Tematy powiązane

Madar 7 - jak rozpocząć