Odsetki

W opcji Kasjer - odsetki możliwe jest odliczenie odsetek naliczanych od faktur, które zostały zapłacone po terminie ich płatności.


Należy uzupełnić pola odpowiednimi danymi:

  • rodzaj- wybrać wariant, którego dotyczą odsetki:
-podatkowe, 
-podatkowe 75%, 
-ustawowe, 
-dewizowe, 
-inne
  • za co - wybrać faktury, za które mają zostać naliczane odsetki.
Stawki

Zdefiniowanie wybieranych w polu rodzaj stawek możliwe jest w opcji Stawki, której okno zawiera zakładki:
  • odsetki podatkowe

  • odsetki inne / dewizowe


Domyślnie program oblicza według obowiązującej stawki odsetki. Istnieje możliwość, aby były wyliczane w innej wysokości na podstawie danych wprowadzonych przez użytkownika, które po zapisie są nadrzęne. W tym celu należy wypełnić pola znajdujące się pod stawkami właściwą datą oraz wartością stawki odsetek według której program będzie wykonywał obliczenia.
  • odsetki przebiegu.
Ważne! 

Jeżeli po kliknięciu na faktury, od których mają zostać naliczone odsetki nie są widoczne wówczas należy przejść w menu do opcji zmiana bazy i wybrać odpowiednią.