Remanent - korekta stanu magazynowego ∴

 Handel    Remanent 

Po wpisaniu remanentu należy przyjąć na stan, bądź w całości bądź jedynie różnice pomiędzy stanem w komputerze, a remanentem. Jeżeli w firmie nie jest prowadzony magazyn nie trzeba wykonywać żadnego przyjęcia remanentu. Wystarczy jedynie sporządzenie wydruku. 

Korekta stanu - różnice remanentowe

Dużym ułatwieniem przy sporządzaniu i sprawdzaniu remanentu jest możliwość porównania go ze stanem magazynu. Może się zdarzyć, że przy wprowadzaniu sprzedaży lub zakupów nastąpiła pomyłka w kodzie towarów lub nazwie, stąd przed korektą remanentu należy sprawdzić wykazane różnice:
 • porównanie z aktualnym stanem. Można je uzyskać uruchamiając opcję operacja - porównaj remanent. Tworzony jest wtedy dodatkowy plik roz.rem o strukturze remenentu, zwierający różnice pomiędzy stanem i magazynem. Po uruchomieniu opcji na ekranie pojawia się zestawienie nadwyżek i niedoborów z podziałem na towary, 
 • porównanie na dzień (z zapasem). Można je uzyskać uruchamiając opcję przepisywanie - rozpoczęcie - porównaj na dzień. Po podaniu daty utworzą się różnice obliczane pomiędzy remanentem, a zapasem na dzień. Podobnie jak w poprzednim przypadku tworzony jest dodatkowy plik o nazwie zawierającej datę. Po uruchomieniu opcji na ekranie pojawia się zestawienie nadwyżek i niedoborów z podziałem na towary.

Remanent [?]

 Handel    Remanent 

 Założenie remanentu powoduje pojawienie się pustego okienka, w którym można wprowadzać remanent.


Rozbiór [?]

Moduł produkcyjny daje możliwość prowadzenia rozbiorów produkcyjnych polegających na transformacji jednego produktu (surowca) w kilka innych.

Rozbiór produkcyjny ∴

Moduł produkcyjny daje możliwość prowadzenia rozbiorów produkcyjnych. W niektórych typach działalności, w związku z ich specyfiką zachodzi potrzeba transformacji jednego produktu (surowca) w kilka innych. Typowym przykładem takiego procesu jest branża mięsna, w której dokonuje się rozbioru zwierzęcia (np. rozbiór żywca) na części (np. szynka, boczek, tłuszcz itd.).

Sporządzanie spisu z natury - remanent •

 magazyn    Remanent 
W celu ułatwienia wpisywania i sporządzania remanentu stworzono w programie specjalną funkcję remanent. Pozwala na wpisanie a następnie wydrukowanie remanentu z dowolnymi informacjami (ceny zakupu, sprzedaży, vat).
UWAGA
Opcja ta ma charakter pomocniczy - zmiana jakichkolwiek pozycji w remanencie nie spowoduje zmiany na stanie lub w katalogach magazynu.

Remanent - wydruk różnic SORT ∴

 magazyn    Remanent 
Po sporządzeniu remanentu istnieje możliwość porównania go ze stanem magazynu:
 1. Porównanie z aktualnym stanem.
  Opcja operacja - porównaj remanent.
  Tworzony jest wtedy dodatkowy plik roz_nazwa.rmn o strukturze remanentu, zwierający różnice pomiędzy stanem i magazynem.
 2. Porównanie na dzień (z zapasem).
  Opcja przepisywanie - rozpoczęcie - porównaj na dzień.
  Po podaniu daty utworzą się różnice obliczane pomiędzy remanentem, a zapasem na dzień. Podobnie jak w poprzednim przypadku tworzony jest dodatkowy plik o nazwie zawierającej datę roz_DDMMRRRR_nazwa.rmn.

Wydruk różnic

W opcji remanent należy wywołać odpowiedni remanent z różnicami, utworzony zgodnie z poprzednimi krokami:
roz_nazwa.rmn
roz_DDMMRRRR_nazwa.rmn
 

Bilansowanie w momencie dopisywania kosztu ∴

 Księgowość     Rejestry VAT 

Czasem bywa tak, że musimy zrobić np przedpłatę na jakiś produkt, bądź Pani Księgowa prowadząca kasę/bank musi zaksięgować wpłatę, a fakturę do wpłaty otrzymuje później. Co wtedy? Skąd wiedzieć że do takiej i takiej faktury jest już wpłata?

Zakupy na magazyn - dla faktur "odwrotne obciążenie" ∴

"Odwrotne obciążenie" to metoda rozliczenia podatku VAT polegająca na przeniesieniu obowiązku naliczenia podatku od sprzedaży ze sprzedającego na kupującego. Kupujący jest zobowiązany do wystawienia faktury wewnętrznej, wykazania oraz rozliczenia VAT należnego i naliczonego w jego deklaracjach VAT poprzez tzw. samonaliczenie podatku.

Zakupy

Zasady przyjęcia na magazyn towarów wg faktury "Odwrotne obciążenie"

Sprzedaż z magazynu - odwrotne obciążenie ∴

"Odwrotne obciążenie" to metoda rozliczenia podatku VAT polegająca na przeniesieniu obowiązku naliczenia podatku od sprzedaży ze sprzedającego na kupującego.
Sprzedający jest zobowiązany do wystawienia faktury na kwotę netto z treścią "Odwrotne obciążenie".

Sprzedaż 

Fakturę sprzedaży "odwrotne obciążenie" wystawia się w tym samym miejscu, co faktury normalne - w opcji Handel - sprzedaż FVAT.

Jak zrobić przelewy bezpośrednio z listy płac ∴

 Kadry - Płace    Lista płac 
Program Madar pozwala na generowanie pliku z przelewami, który można następnie wczytać w systemie bankowym. Należy sprawdzić w swoim banku jaki format pliku do importu bank akceptuje.
W pierwszym kroku należy w konfiguracji programu Madar7 wypełnić odpowiednie pola związane z bankowością elektroniczną - więcej o konfiguracji tutaj!

Aby zrobić przelewy dla pracowników bezpośrednio z list płac należy:

1. Wejść do listy płac,
2. Kliknąć na przelewy,
3. Kliknąć rodzaj (format) przelewu np. plik do Home Cash (BSK),