Sporządzanie spisu z natury - remanent •

 magazyn    Remanent 
W celu ułatwienia wpisywania i sporządzania remanentu stworzono w programie specjalną funkcję remanent. Pozwala na wpisanie a następnie wydrukowanie remanentu z dowolnymi informacjami (ceny zakupu, sprzedaży, vat).
UWAGA
Opcja ta ma charakter pomocniczy - zmiana jakichkolwiek pozycji w remanencie nie spowoduje zmiany na stanie lub w katalogach magazynu.


Sporządzanie remanentu

Należy wejść w Handel - Remanent
Remanenty zapamiętywane są w osobnych zbiorach - każdy remanent posiada inną nazwę. 
Należy z listy wybrać właściwy remanent, bądź wpisać nazwę w przypadku zakładania nowego.W przypadku wpisywania nowego remanentu należy w pierwszej kolejności określić na jakiej podstawie tworzony jest remanent. Do określenia tego służą opcje dostępne w menu.
  • przepisywanie - rozpoczęcie - przepisz towary - wypełnienie listy na podstawie katalogu towarów,
  • przepisywanie - rozpoczęcie - przepisz stoisko - wypełnienie listy na podstawie stanu na wybranym stoisku.
Więcej informacji: Remanent - informacje ogólneRóżnice pomiędzy spisem z natury a stanem

Dużym ułatwieniem przy sporządzaniu i sprawdzaniu remanentu jest możliwość porównania go ze stanem magazynu.
Więcej informacji: Remanent - wydruk różnic


Korekta stanu magazynowego

Jeżeli w firmie jest prowadzony magazyn w programie - po wpisaniu remanentu należy przyjąć na stan, bądź w całości bądź jedynie różnice pomiędzy stanem w komputerze, a remanentem.

Więcej informacji: Remanent - korekta stanu magazynowego
Tematy powiązane
Remanent - wydruk różnic sort


Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

Uwaga: tylko uczestnik tego bloga może przesyłać komentarze.