Remanent - wydruk różnic SORT ∴

 magazyn    Remanent 
Po sporządzeniu remanentu istnieje możliwość porównania go ze stanem magazynu:
  1. Porównanie z aktualnym stanem.
    Opcja operacja - porównaj remanent.
    Tworzony jest wtedy dodatkowy plik roz_nazwa.rmn o strukturze remanentu, zwierający różnice pomiędzy stanem i magazynem.
  2. Porównanie na dzień (z zapasem).
    Opcja przepisywanie - rozpoczęcie - porównaj na dzień.
    Po podaniu daty utworzą się różnice obliczane pomiędzy remanentem, a zapasem na dzień. Podobnie jak w poprzednim przypadku tworzony jest dodatkowy plik o nazwie zawierającej datę roz_DDMMRRRR_nazwa.rmn.

Wydruk różnic

W opcji remanent należy wywołać odpowiedni remanent z różnicami, utworzony zgodnie z poprzednimi krokami:
roz_nazwa.rmn
roz_DDMMRRRR_nazwa.rmn
 


Należy wybrać opcję zestawienia - wydruk różnic SORT

W okienku  należy zaznaczyć potrzebne informacje, które mają się znaleźć na wydruku takie jak:
[v] cena zakupu - pojawi się kolumna z cenami zakupu
tytuł - nagłówek zestawienia
[v]  zgodne - na wydruku pojawią się pozycje dla których różnica wynosi 0.
[ ] zgodne - na wydruku pojawią się tylko różnice.Można zaznaczyć pozostałe potrzebne informacje, które mają się znaleźć na wydruku takie jak: cechy, grupa, towary od .. do..


Można również wydrukowi nadać własny tytuł:
Tematy powiązane
Remanent
Remanent - zestawienie najważniejszych informacji


Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza

Uwaga: tylko uczestnik tego bloga może przesyłać komentarze.