Jak przeprowadzić aktualizację programu?

Podczas pracy z programami Madar7, KPR Madar oraz Deklaracje należy pamiętać o częstym przeprowadzaniu aktualizacji, ponieważ są one modernizowane z powodu zmian w obowiązującym prawie lub zapotrzebowaniem na nową funkcjonalność. Aktualizacja do najnowszej wersji nie jest procesem skomplikowanym i aby wykonać należy posłużyć się opcją: Administracja - narzędzia - aktualizacja.


Po wybraniu tej opcji zostanie wyświetlone okno informujące o postępie aktualizacji programu


Po ukończeniu zostanie wyświetlony komunikat.


Aby sprawdzić do jakiego numeru wersji został zaktualizowany program należy dwukrotnie kliknąć w tło programu, co spowoduje wyświetlenie okna z niezbędnymi informacjami m.in z numerem wersji.


Ważne!

Po wykonaniu aktualizacji należy zrestartować program!

Uwaga!

W przypadku programów Deklaracje oraz Invoicer aktualizacja programu jest dostępna pod opcją:
  • w programie Deklaracje formularze - pomoc - aktualizacja programu

  • w programie Invoicer help - aktualizacja programu


Inne metody aktualizacji

Możliwe jest również "ręczne" zaktualizowanie programu. Aby to wykonać należy:

  1. wejść na stronę http://madar.com.pl/pobierz.html
  2. wybrać odpowiedni program, który chcemy zaktualizować i pobrać,
  3. zainstalować i uruchomić program w katalogu, gdzie dotychczas pracowała wcześniejsza wersja programu.
Odbilansowanie zapłaconego dokumentu


W programie zapłata za dokument powoduje zmianę w bazach niezapłaconych. Jeżeli wpłata została dokonana wcześniej, niż wprowadzona faktura - takie operacje należy zbilansować.
Operacją odwrotną jest odbilansowanie.

Rejestry VAT - odbilansowanie

Należy w opcji rejestry VAT ustawić się na dokumencie i wybrać opcję: operacje - odbilansowanie.


  1. Przywraca dokument jako niezapłacony.
  2. Ustawia płatność jak "niezapłaconą".

Baza - odbilansowanie 

Należy w opcji administracja - bazy [kasjer] ustawić się na dokumencie zapłaty i wybrać operacje - odbilansowanie.
  1. Przywraca dokument powiązany jako niezapłacony.
  2. Kasuje rodzaj płatności (pozostaje jako zwykła wpłata / wypłata) - jednocześnie zapłata znika z bazy w rejestrach VAT.Posty powiązane:

Korekta faktury VAT [?]

Madar  pozwala na wystawienie korekty dowolnej faktury. Korektę faktury w opcji korekta faktury VAT w Księgowości można wystawić na dwa sposoby:
- wypełniając ręcznie wszystkie wymagane pola,
- wczytując fakturę pierwotną, która ma zostać skorygowana (większość pól wypełni się automatycznie).  Należy wczytać korygowaną fakturę poprzez klawisz poprawa (wybrać korygowaną fakturę z listy wyświetlonych dokumentów).Po wczytaniu faktury, której ma dotyczyć korekta zostaną uzupełnione automatycznie  odpowiednie polaNastępnie należy w sekcji Korekta winno być wypełnić pola  właściwymi danymi. Korektę można wykonać na zmianę ilości, ceny czy stawki VAT. Cały dokument (korektę do faktury) zapisujemy klawiszem zatwierdź. W oknie wystawiania korekty możliwy jest również podgląd wydruku w opcji akcja - podgląd wydruku.


Zwiększenie ilości pozycji w sekcji "Korekta winno być"


Możliwe jest zwiększenie ilość pozycji w sekcji Korekta winno być w opcji Administracja - operacje - dane systemu w pierwszej wolnej linii należy wpisać pozycjiKFV=20 (w tym przypadku liczba 20 oznacza, że na korekcie ma znajdować się 20 pozycji). Następnie należy kliknąć zapisz i przelogować się/uruchomić ponownie program.

Tematy powiązane:

Rodzaje faktur
Wystawienie fakturyUstawienie maksymalnej wartości faktury - "Zakaz przekroczenia limitu sprzedaży"

W programie Madar istnieje możliwość ustawienia maksymalnej wartości na jaką mogą opiewać wystawiane faktury. Ustawienie tej kwoty możliwe jest poprzez wprowadzenie odpowiedniego polecenia w danych systemu w opcji  Administracja - operacje.
W pierwszej wolnej linii należy wpisać: 
limitsprzedazy =200000
gdzie 200000 oznacza, że limit wartości wystawianej faktury nie może przekroczyć 200 000 złPo zapisaniu wprowadzonych zmian, należy uruchomić ponownie progam lub się przelogować.

W przypadku próby wystawienia faktury na wyższą wartość niż ustawiony limit program wyświetli komunikat o przekroczeniu. Użytkownik może wystawić fakturę na wyższą kwotę niż ustawiony limit klikając w klawisz odbezpiecz i następnie potwierdzając takie odbezpieczenie swoim loginem i hasłem. Aby jednak możliwe było odbezpieczenie ustawionego limitu i wystawienie faktury na wyższą wartość, użytkownik musi posiadać uprawnienie przekroczony kredyt.

Uprawnienie to można znaleźć w Uprawnieniach na zakładce 'magazyn'.Tematy powiązane: