Blokada dokumentów - MM, PZ, zlecenie materiałowe ∴

System Madar7 pozwala na blokowanie niektórych dokumentów po ich wprowadzeniu. Blokadę można ustawić na dokumencie MM, PZ i zleceniu materiałowym. Po wprowadzeniu dokumentu do systemu dokument będzie domyślnie zablokowany do czasu kiedy uprawniony użytkownik owego dokumentu nie odblokuje.

Przykład zastosowania
Pracownik wystawia dokument przesunięcia międzymagazynowego MM, który po wprowadzeniu jest zablokowany. Dokument jest wprowadzony do systemu jednak produkty (towary) nie są zdjęte z magazynu źródłowego oraz nie są one wprowadzone na stan magazynu docelowego. Jednocześnie nie jest możliwe rozchodowanie (np. sprzedaż) tego towaru gdyż jest on zablokowany. Formalnie towar znajduje się wciąż na magazynie źródłowym. Uprawniony użytkownik potwierdza zgodę na wykonanie wprowadzonego przesunięcia międzymagazynowego poprzez odblokowanie dokumentu MM. W tym momencie towar schodzi ze stanu magazynu źródłowego i powiększa stan magazynu docelowego. W tym momencie możliwe jest już jego rozchodowanie z magazynu docelowego (np. rozchód wewnętrzny RW czy sprzedaż).

W praktyce funkcja ta ma zastosowanie gdy jeden pracownik uprawniony jest do zgłaszania potrzeby przesunięcia międzymagazynowego a drugi pracownik musi taką dyspozycję zaakceptować. Przykładowo magazynier magazynu centralnego wprowadza do systemu MM, która informuje o spedycji towaru do sklepu. Dopóki towar fizycznie nie dotrze do punktu handlowego a pracownik nie potwierdzi otrzymania towarów towary te są zablokowane (nie ma ich już fizycznie w magazynie centralnym ale jeszcze nie dotarły do sklepu).

Analogicznie sytuacja ma się z dokumentem przyjęcia z zewnątrz PZ i zleceniem materiałowym.

Blokowanie MM

Aby ustawić blokadę przesunięć międzymagazynowych MM należy wejść do opcji Administracja - operacje - dane systemu, następnie w pierwszej wolnej linii wpisać komendę blokadaMM=1 i całość zatwierdzić klawiszem zapisz i ponownie uruchomić program.

Od tego momentu każdy wprowadzony dokument MM będzie wymagał akceptacji (odblokowania). Uprawniony użytkownik może odblokować dokument MM poprzez zmianę jego statusu w opcji Handel - MM - zmiana statusu - realizowane.


Blokowanie PZ

Aby ustawić blokadę przyjęć zewnętrznych na magazyn PZ należy wejść do opcji Administracja - operacje - dane systemu, następnie w pierwszej wolnej linii wpisać komendę blokadaPZ=1 i całość zatwierdzić klawiszem zapisz i ponownie uruchomić program.

Od tego momentu każdy wprowadzony dokument PZ będzie wymagał akceptacji (odblokowania). Uprawniony użytkownik może odblokować dokument PZ poprzez zmianę jego statusu w opcji Handel - MM - status - zwykłe.


Blokowanie Zlecenia materiałowego

Aby ustawić blokadę zleceń materiałowych (produkcyjnych) należy wejść do opcji Administracja - operacje - dane systemu, następnie w pierwszej wolnej linii wpisać komendę blokadaProdukcja=1 i całość zatwierdzić klawiszem zapisz i ponownie uruchomić program.

Od tego momentu każdy wprowadzony dokument zlecenia materiałowego będzie wymagał akceptacji (odblokowania). Uprawniony użytkownik może odblokować dokument zlecenia materiałowego poprzez zmianę jego statusu w opcji Produkcja - zlecenie materiałowe - status - zwykłe.

Tematy powiązane:

⇒ Produkcja

Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza

Uwaga: tylko uczestnik tego bloga może przesyłać komentarze.