Lista płac - księgowanie [?]

W przypadku prowadzenia księgowości możliwe jest automatyczne generowanie PK z list płac, po uprzedniej konfiguracji kont.

Zasada działania:

1. Definicja sposobu księgowania

W opcji lista płac w menu pomocniczym konfiguracja - definicja księgowania płac.


2. Sprawdzenie obliczeń

W opcji lista płac w menu pomocniczym obliczenia - dekretacja płac.


3. Księgowanie do PK

W opcji PK w menu pomocniczym księgowanie - księgowanie Listy Płac.

OPIS

Zakładka [księgowanie]

Należy wybrać w kolumnach:
[pole]  pole z listy pól, z którego wartość będzie księgowana na wybrane konto.
[WN]  konto z planu kont, na które będzie księgowana wartość z ustawionego pola po
stronie Wn,
[MA]  konto z planu kont, na które będzie księgowana wartość z ustawionego pola po
stronie Ma.
Dodatkowe zakładki [strona od 2 do 9] 

W kolejnych zakładkach, oprócz opisanych wcześniej pól, pojawiają sią dodatkowo kolumny:
MPK – miejsce powstawania kosztów, odpowiada polu MPK w bazie pracowników ,
LP – lista płac, odpowiada numerowi listy płac, wprowadzanemu przy zakładaniu listy płac

Dzięki temu możliwe jest np. rozróżnienie księgowania według grupy (rodzaju listy płac); również w ten sposób można zdefiniować księgowania na osobne konta rozrachunkowe dla pracowników.Księgowanie na konta "5"

Rozksięgowanie na konta zespołu "5" jest dokonywane na podstawie kont / tematów (z których pobierane jest konto) wybranych w liście płac, proporcjonalnie do wskazanych dni / godzin.

Kwoty, które są brane do księgowania definiuje się w zakładce [wg klucza].


W kolumnach wprowadza się pola:
[dodaj] które mają być zsumowane jako podstawa księgowania.
[odejmij] które mają być odjęte z podstawy (dla uproszczenia zapisu).Tematy powiązane:

Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza

Uwaga: tylko uczestnik tego bloga może przesyłać komentarze.