Umowy o pracę - lista [?]

Wszelkie umowy i dokumenty związane z zatrudnianiem, przebiegiem oraz zwolnieniem pracowników (umowy o prace, o zakazie konkurencji, kwestionariusz osobowy, aneksy) rejestruje się i drukuje w opcji umowy o pracę.

Rodzaje dokumentów rejestrowanych w opcji:
  1. Informacje o zatrudnieniach w poprzednich przedsiębiorstwach, w tym ukończone szkoły do obliczenia stażu pracy  - w kwestionariuszu osobowym.
  2. Przebieg pracy zawodowej w bieżącym przedsiębiorstwie: umowy o pracę, zmiany stawek zaszeregowania, stanowiska, etatu, przyporządkowanie do działu/budowy.
  3. Zgłoszenie do ubezpieczeń (ZUS ZUA, ZWUA) - eksportowane do programu Płatnik.
  4. Rejestracja urlopów: macierzyńskich i wychowawczych. 
  5. Ustanie zatrudnienia - świadectwo pracy i rozwiązanie umowy o pracę.
Operacje w menu:
[wydruki] - wydruk umowy, inne wydruki wg szablonów  
[zestawienia] - zestawienia na podstawie wprowadzonych dokumentów - historia zatrudnienia, staż pracy, kartoteki  
[eksport płatnik] - wygenerowanie dokumentów do wczytania do programu Płatnik

Wydruk umowy

Opcja w menu: wydruki - wydruk umowy pozwala na wydrukowanie umowy o pracę.
Po wykonaniu tej opcji tworzony jest wzorzec, wypełniany zgodnie z polami w zarejestrowanej umowie.
Tematy powiązane:

Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza

Uwaga: tylko uczestnik tego bloga może przesyłać komentarze.