Naliczanie funduszu pracy

Naliczanie funduszu pracy w wyliczanej pensji pracownika uzależnione jest od kilku czynników. W pierwszym kroku należy w opcji Kadry-Płace - Umowy o pracę dopisać dokument, z rodzajem zgłoszenie do ubezpieczeń.

Wśród szeregu pól, które należy wypełnić aby program prawidłowo naliczał różne składki jest pole fundusz pracy, które odpowiedzialne jest za jego naliczanie danemu pracownikowi.W polu fundusz pracy można ustawić pracownikowi:
  • naliczać
  • nie naliczać
  • zwolnienie stałe
  • zwolnienie 12 miesięcy
  • zwolnienie 36 miesięcy
  • naliczać zawsze


W 2016 roku składka na fundusz pracy wynosi 2,45% - (Dz. U. z 2016 r. poz. 278). W systemie Madar stawkę na fundusz pracy wprowadza się w opcji Administracja - konfiguracja zakładka dane podatkowe w polu Fundusz Pracy. Jeśli pole to pozostaje puste wówczas program bierze domyślną stawkę FP.

Wyłączenia z obowiązku opłacania składek na Fundusz Pracy

Z tytułu wieku
Składki na Fundusz Pracy i FGŚP opłaca się za osoby, które nie osiągnęły wieku wynoszącego co najmniej 55 lat (kobiety) i co najmniej 60 lat (mężczyźni).
Aby program nie naliczał FP w momencie przekroczenia pułapu wiekowego konieczne jest prawidłowe podanie w opcji Kadry-Płace - Pracownicy następnie po wyedytowaniu danego pracownika muszą być wypełnione pola płeć (K/M) oraz data urodzenia.

Powracający z urlopu macierzyńskiego
Składek na Fundusz Pracy nie opłacają pracodawcy oraz inne jednostki organizacyjne za zatrudnionych pracowników powracających z wyżej wskazanych urlopów w okresie 36 miesięcy, począwszy od pierwszego miesiąca po powrocie z urlopu macierzyńskiego, urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego, urlopu rodzicielskiego lub urlopu wychowawczego.
Należy oznaczyć w zgłoszeniu do ubezpieczeń w polu fundusz pracy: zwolnienie 36 miesięcy.

 

Z tytułu nieosiągnięcia minimalnego wynagrodzenia
Obowiązkowe składki na Fundusz Pracy opłaca się od kwot stanowiących podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, wynoszących w przeliczeniu na okres miesiąca co najmniej minimalne wynagrodzenie za pracę.
Ponieważ pracownik może mieć kilka źródeł dochodu w danym miesiącu - w takim przypadku pojawia się tylko komunikat przy eksporcie do programu Płatnik.

Tematy powiązane


Jak wprowadzić zwolnienie ze składki na Fundusz Pracy i FGŚP?
Umowy zlecenia
Wprowadzanie wynagrodzenia

Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza

Uwaga: tylko uczestnik tego bloga może przesyłać komentarze.