Badania - lista [?]

Opcja jest przeznaczona do ewidencji przeprowadzonych badan, uprawnień i szkoleń.Pola dostępne w tej opcji (służące do filtrowania):

  • pracownik - pracownik wybierany z listy pracowników,
  • kategoria - wybierany z listy kategorii,
  • rodzaj - szkolenia lub badania.

Wydruki

Wydruki przeprowadzonych badan i szkoleń znajdują się w opcji zestawienia.

  • wg pracownika
  • wg daty
  • koniec umów i badań

Można również skorzystać z opcji wydruki – stan wg pracowników wybierając odpowiednio
kolumny badania - bad.okresowe czy badania - BHP.Ponadto można odpowiednio zaprojektować analizy kadrowe.

Szczególne przypadki użycia 

I. Ewidencja osób niepełnosprawnych: Zestawienie zatrudnionych z ujęciem osób niepełnosprawnych  
Badanie - zastosowania dla orzeczenia o niepełnosprawności 

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

Uwaga: tylko uczestnik tego bloga może przesyłać komentarze.