Karty pracy - lista [?]

W kartach pracy ewidencjonuje się wykonywanie czynności przez poszczególnych pracowników z podziałem na kontrahenta(zleceniodawcę) oraz temat. Moduł może być zintegrowany z aplikacją internetową rejestrującą dane.
W zależności od zestawienia w opcji Karty pracy można rejestrować:
— rodzaj kosztów: fundusz osobowy (lista płac), bezosobowy (umowa zlecenie), usługi obce,
— czas wykonywania z podziałem na rodzaj (godziny zwykłe, nadliczbowe, nocne),
— czas pracy urządzenia,
— wykonane czynności, pobrane surowce,
— dwa pola na temat: oznaczenie kontraktu oraz działu, — status wykonania i akceptacji.

Na liście pojawiają się kolejne zapisy - wprowadzonymi do okienka.


Wydruki można uzyskać w opcji:
  • sumy
  • zestawienia - historiaTematy powiązane: Dodawanie kart pracy

⇒ Zbiorcze przypisywanie stawki w Kartach Pracy
⇒ Produkcja
⇒ Karty pracy - dane systemu