Kasjer

Opcja Kasjer pozwala na obsługę raportów kasowych, bankowych a także dokumentów związanych ze środkami pieniężnymi.


Kasjer podzielony jest na trzy sekcje:

1. Kasa

 • kasa - (kasa1, kasa2...)  umożliwia tworzenie raportów kasowych i prowadzenie kasy w firmie,
 • faktura zaliczkowa - możliwość wystawienia klientowi, który dokonuje wpłaty zaliczki w poczet przyszłych dostaw, 
 • kompensata - umożliwia skompensowanie zobowiązań i należności wynikających z różnych dokumentów,
 • preliminarz -pokazuje wszystkie dokumenty, które są niezapłacone w systemie,
 • utargi - możliwość wprowadzenia utargów,
 • utargi zwrot - umożliwia zwrot utargów,
 • raporty: dekretacja - pozwala na podejrzenie wprowadzonych pozycji w wybranym raporcie a także m.in. przypisanie do wpłaty lub wypłaty konta przeciwstawnego czy też bilansowania dokumentów, 

2.Bank

 • bank (bank1, bank2, bank3...) umożliwia tworzenie i prowadzenie raportów bankowych,

3.Nota

 • nota korygująca VAT -wystawiana przez nabywcę dotycząca pomyłek w zakresie danych innych niż wartości,
 • nota księgowa,
 • odsetki - naliczane są od faktur, które zostały zapłacone po terminie ich płatności,
 • wezwania - możliwość tworzenia wezwań do zapłaty,
 • przelewy - możliwość utworzenia przelewu bankowego,
 • potwierdzenia sald - możliwość sporządzenia potwierdzenia sald,
 • różnice kursowe
,

 • import dokumentów - pozwala na wstępne zaimportowanie wyciągów bankowych.


 • Co zrobić jeśli brakuje wolnych kas lub banków?

  Do każdego numeru kasy czy banku można przypisać oddzielny raport. Co zrobić kiedy w firmie prowadzonych jest więcej kas niż standardowe trzy? W takiej sytuacji liczbę widocznych kas/banków w opcji Kasjer można powiększyć. W tym celu należy wejść do opcji Administracja - operacje - dane systemu i następnie w pierwszej wolnej linii wpisać komendę ilebanki=30 (można podać liczbę większą niż 30 jeśli zachodzi taka potrzeba). Po ponownym zalogowaniu do programu w okienku Kasjer będą widoczne dodatkowe kasy/banki.

  Tematy powiązane: