Faktury zaliczkowe - wystawianie, rozliczanie, księgowanie

Klientowi, który dokonuje wpłaty zaliczki w poczet przyszłych dostaw, należy wystawić fakturę zaliczkową. Poniżej przedstawiono prawidłową kolejność rejestracji tego procesu w systemie począwszy od przyjęcia wpłaty, poprzez księgowania, skończywszy na wystawieniu faktury końcowej.

Przyjęcie wpłaty od klienta

Zależnie od tego czy klient dokonuje zaliczki w formie gotówkowej czy przelewem należy w systemie należy taką wpłatę zaewidencjonować w opcji Księgowość - Kasjer - kasa X lub bank X. Na wyświetlonym ekranie podajemy informacje o wprowadzonej zaliczce. Następnie z górnego menu wybieramy opcję zaliczki - zaliczka do wystawienia, a następnie klikamy przycisk zatwierdź.Wystawienie faktury zaliczkowej

Po przyjęciu wpłaty od klienta należy wystawić fakturę zaliczkową korzystając z opcji Księgowość - Faktura VAT: pozostałe - faktura zaliczkowa.

Na wyświetlonym ekranie należy wybrać nabywcę a następnie kliknąć klawisz wpłaty i z wyświetlonej listy wybrać wprowadzoną wcześniej wpłatę. Wypełniamy na ekranie faktury zaliczkowej pozostałe pola wg potrzeb. Wystawianie faktury zaliczkowej kończymy przyciskiem zatwierdź.
Faktura zaliczkowa eksportowa
Faktury zaliczkowe eksportowe wystawia się w ten sam sposób co krajowe jedyne na co należy zwrócić uwagę to podanie prawidłowej stawki VAT: - dla faktur zaliczkowych przy eksporcie wewnątrzunijnym należy w polu stawka podać WNT, - dla faktur zaliczkowych przy eksporcie poza Unię należy w polu stawka podać EXP. Dodatkowo jeśli faktury te wystawiane są w walucie obcej należy kliknąć w opcję operacje - włącz dewizy pojawią się wówczas dwa pola gdzie można podać kurs i wybrać walutę.


Księgowanie wystawionej faktury zaliczkowej

Po wystawieniu faktury zaliczkowej automatem zostaje ona zaewidencjonowana w Rejestrach VAT w rejestrze zaliczki od odbiorcy. Po wyedytowaniu tego zapisu możliwe jest podejrzenie księgowania na zakładce rozksięgowanie automatyczne. W tej operacji księgowany jest wyłącznie VAT natomiast kwota netto i brutto "wiszą" w systemie do wystawienia ostatecznej faktury i wówczas są one księgowane. Konta VAT, na których rozksięgowywany jest VAT od zaliczek brane są z ustawień systemu z opcji Księgowość - Dane dla FK.

Wystawienie faktury końcowej

Fakturę końcową do wystawionych wcześniej faktur zaliczkowych wystawiamy w tej samej opcji co każdą inną fakturę tzn. Księgowość - Faktura VAT lub Handel - SPRZEDAŻ FVAT. Po wybraniu kontrahenta zostaje wyświetlony komunikat o otwartej zaliczce. Następnie należy kliknąć klawisz u dołu ekranu zaliczki. Zostaje wyświetlony ekran zaliczki, gdzie klawiszem strzałki po prawej stronie należy wybrać podpinane zaliczki. Po wybraniu wszystkich zaliczek należy kliknąć klawisz powrót aby powrócić do wystawianej faktury.
Dalej postępujemy już standardowo jak przy każdej innej fakturze - wybieramy produkty i zapisujemy fakturę klawiszem zatwierdź

Tematy powiązane

Rozliczenie faktury zaliczkowej
Jak utworzyć nierozliczoną fakturę zaliczkową

Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza

Uwaga: tylko uczestnik tego bloga może przesyłać komentarze.