Dodawanie kontrahenta [?]

Aby dodać kontrahenta na liście kontrahentów naciskamy klawisz dopisz. Należy wypełnić dane dotyczące kontrahenta - w szczególności nazwę, ulicę, miasto i NIP.

UWAGA! 
Wprowadzenie w pierwszej kolejności numeru NIP spowoduje możliwość wyszukania i wczytania danych kontrahenta w bazie danych z REGON (zobacz: Jak pobrać dane kontrahenta z bazy REGON).
W polu rodzaj wybieramy czy dla danego kontrahenta ma być wystawiana faktura VAT, paragon fiskalny, RWS czy dowód dostawy:

 

W zakładce fakturowanie wpisuje się dane takie jak bank i numer konta:


W zakładce niezapłacone znajdują się dane dotyczące niezapłaconych dokumentów

Zobacz:

Handel - sprzedaż FA VAT [?]

Sprzedaż towaru z magazynu

Wybór odbiorcyUwaga.
 1. W zależności od pola [rodzaj] w kontrahencie można w tej opcji wystawić również: paragon, RWS, dowód dostawy.
 2. Jeśli jest konieczność, by na fakturze widniał nabywca i odbiorca - wprowadza się drugiego kontrahenta w okienku pod klawiszem u dołu [uwagi].

Wybór towaru
Uwagi
Poprawa wystawionej faktury

Jeżeli zachodzi potrzeba poprawy wystawionej wcześniej faktury należy wczytać ją do poprawy - służy do tego klawisz poprawa. Na wyświetlonym ekranie znajduje się lista wszystkich wystawionych faktur - należy odnaleźć tę, która ma zostać poprawiona, zaznaczyć ją i następnie kliknąć zatwierdź. Faktura zostaje wczytana do edycji - po dokonaniu pożądanych zmian należy ją zapisać klawiszem zatwierdź.

Anulacja wystawionej faktury

Anulacja wystawionej faktury spowoduje powrót sprzedanych produktów na stan natomiast będzie ona widoczna w systemie jako dokument anulowany (tym różni się od usunięcia faktury). Anulacji można dokonać poprzez wczytanie faktury do poprawy a następnie wybranie z górnego menu opcji inne - anulacja faktury.

Usunięcie wystawionej faktury

Fakturę można usunąć z systemu poprzez wczytanie jej do poprawy a następnie wyzerowanie ilości przy każdej pozycji ("0" w polu ilość). Usuwanie kończymy klawiszem zatwierdź - program wyświetli komunikat Brak pozycji - zapisać? - potwierdzamy. Sprzedane pierwotnie produkty wrócą na stan magazynowy - faktura nie będzie już widoczna w systemie, w jej miejsce będzie można wystawić inną (tym usunięcie faktury różni się od anulacji faktury).

Tematy powiązaneFaktury zaliczkowe - wystawianie, rozliczanie, księgowanie

Faktura VAT korekta - zwrot
Sumowanie ilości sprzedawanego asortymentu podczas wprowadzania faktury
Jak wstawić odbiorcę do faktury
Kasowanie i anulacja dokumentów
Mechanizm Podzielonej Płatności na fakturze - Split Payment

KPR Madar - jak rozpocząć

KPR Madar w chmurze - od ewidencji przychodów i rozchodów po wysyłkę JPK

KPR Madar w chmurze to internetowy program służący do prowadzenia podatkowej książki przychodów i rozchodów oraz rozliczania podatku VAT. Internetowe konto w systemie KPR Madar w chmurze pozwoli na obsługę małego podmiotu gospodarczego online!
 1. Zachęcamy też do przeczytania lekcji dotyczących obsługi opcji programu na stronie w dziale: Kursy (http://madar.com.pl) 
 2. Instrukcja do programu oraz inne materiały dostępne na stronie w dziale: Materiały dodatkowe (http://madar7.pl/demmad.htm).
NA ROZGRZEWKĘ
 1. INVOICER.BLOGSPOT.COM Ikonki, symbole, kolory w programach Madar 
 2. Skróty klawiszowe w Madarze
 3. INVOICER.BLOGSPOT.COM  Informacje dla administratorów

Import do rejestrów VAT

W programie możliwy jest import dokumentów do rejestrów VAT z zewnętrznych plików, o określonych formatach.
Zobacz: GITHUB: Formaty importu danych

Czytaj Rachmistrz

Możliwe jest wczytanie z plików .epp w opcji rejestry vat - czytaj Rachmistrz.UWAGA !
Dane są wczytywane jedynie wtedy gdy istnieje szablon z wprowadzoną nazwą w pole "kod" taką samą jak prefix importowanego pliku z dodanym typem dokumentu.

Przykład: 
szablony księgowe, pole kod: Koma2PZ 
plik: Koma2_112015.epp 

Wówczas po wczytaniu dokumentów z pliku zostaną one "oznaczone" odpowiednim szablonem i wypełnione pola zgodnie z nim.

Problemy


Brak założonych szablonów
Jeśli brak założonych szablonów pojawia się komunikat:

import z pliku :1_171114.epp 
rozmiar:1980 
zakres 01/10/2017 - 30/11/2017 
RWS 1/17 03/11/2017 brak szablonu : 1FZ 
FA 13/17 07/11/2017 brak szablonu : 1FS 
RWS 2/17 07/11/2017 brak szablonu : 1FZ 
wczytano pozycji 0 
Należy dopisać właściwy szablon i wykonać import ponownie. Więcej o szablonach:

Dokumenty poza zakresem
Importowane dokumenty muszą być z zakresu miesiąca bieżącego i poprzedniego.


Zobacz:

Deklaracje - zestawienie do VAT-27 i VAT-UE ∴

VAT-27 - informacja o odwrotnym obciążeniu

Przepisy dotyczących mechanizmu odwróconego obciążenia wprowadziły również obowiązek składania informacji podsumowującej w obrocie krajowym - VAT-27.
Sprzedawca składa Informację, jeżeli w okresie rozliczeniowym wystąpiły dostawy lub świadczenie usług, od których to transakcji powstał obowiązek podatkowy u nabywcy (w tym z tytułu dokonanych wpłat zaliczek), w terminie przewidzianym dla złożenia deklaracji VAT.

W programie MADAR podstawą do wypełnienia deklaracji VAT-27 jest zestawienie:
księgowość - wydruki - VAT EU / OO / intrastat


W okienku należy zaznaczyć okres, za jaki będzie tworzone zestawienie oraz wybrać rodzaj [OO].Na zestawieniu pojawią się pozycje, które mają wpisane w stawce VAT:
OO  - dla dostawy towarów,
OOu - dla dostawy usług.

UWAGA

Do deklaracji VAT-27 wczytują się pozycje z kolumny "dostawa".

VAT-UE - informacja o wewnątrzwspólnotowych transakcjach

Niektóre  z  operacji  podlegają  również  ewidencji  transakcji  wewnątrzwspólnotowych,  na  podstawie  której tworzony jest VAT-UE - Informacja podsumowująca o dokonanych wewnątrzwspólnotowych transakcjach. Taką informację zobligowani są złożyć podatnicy VAT, którzy dokonują:
 • Wewnątrzwspólnotowej Dostawy Towarów (WDT),
 • Wewnątrzwspólnotowego Nabycia Towarów (WNT),
 • nabycia usług opodatkowanych w kraju, w którym siedzibę ma nabywca,
 • dostawy w ramach procedury uproszczonej w transakcji trójstronnej na rzecz drugiego lub ostatniego w kolejności podatnika takiej transakcji.

W programie MADAR podstawą do wypełnienia deklaracji VAT-UE jest zestawienie:
księgowość - wydruki - VAT EU / OO / intrastat


W okienku należy zaznaczyć okres, za jaki będzie tworzone zestawienie oraz wybrać
rodzaj [VAT EU].


w kolumnie

[usługi]
Pojawiają się dokumenty wprowadzone do rejestru VAT jako:
  export usług - invoice NP 
  wariant: [opodatkowanie UE art.28b ]


Kasjer

Opcja Kasjer pozwala na obsługę raportów kasowych, bankowych a także dokumentów związanych ze środkami pieniężnymi.


Kasjer podzielony jest na trzy sekcje:

1. Kasa

 • kasa - (kasa1, kasa2...)  umożliwia tworzenie raportów kasowych i prowadzenie kasy w firmie,
 • faktura zaliczkowa - możliwość wystawienia klientowi, który dokonuje wpłaty zaliczki w poczet przyszłych dostaw, 
 • kompensata - umożliwia skompensowanie zobowiązań i należności wynikających z różnych dokumentów,
 • preliminarz -pokazuje wszystkie dokumenty, które są niezapłacone w systemie,
 • utargi - możliwość wprowadzenia utargów,
 • utargi zwrot - umożliwia zwrot utargów,
 • raporty: dekretacja - pozwala na podejrzenie wprowadzonych pozycji w wybranym raporcie a także m.in. przypisanie do wpłaty lub wypłaty konta przeciwstawnego czy też bilansowania dokumentów, 

2.Bank

 • bank (bank1, bank2, bank3...) umożliwia tworzenie i prowadzenie raportów bankowych,

3.Nota

 • nota korygująca VAT -wystawiana przez nabywcę dotycząca pomyłek w zakresie danych innych niż wartości,
 • nota księgowa,
 • odsetki - naliczane są od faktur, które zostały zapłacone po terminie ich płatności,
 • wezwania - możliwość tworzenia wezwań do zapłaty,
 • przelewy - możliwość utworzenia przelewu bankowego,
 • potwierdzenia sald - możliwość sporządzenia potwierdzenia sald,
 • różnice kursowe
,

 • import dokumentów - pozwala na wstępne zaimportowanie wyciągów bankowych.


 • Co zrobić jeśli brakuje wolnych kas lub banków?

  Do każdego numeru kasy czy banku można przypisać oddzielny raport. Co zrobić kiedy w firmie prowadzonych jest więcej kas niż standardowe trzy? W takiej sytuacji liczbę widocznych kas/banków w opcji Kasjer można powiększyć. W tym celu należy wejść do opcji Administracja - operacje - dane systemu i następnie w pierwszej wolnej linii wpisać komendę ilebanki=30 (można podać liczbę większą niż 30 jeśli zachodzi taka potrzeba). Po ponownym zalogowaniu do programu w okienku Kasjer będą widoczne dodatkowe kasy/banki.

  Tematy powiązane:


  Konfiguracja - dodawanie logo na fakturze

  W programie Madar 7 wystawiając fakturę oprócz umieszczenia niezbędnych danych istnieje możliwość umieszczenia logo na fakturze. Aby przeprowadzić tą czynność należy w module Administracja przejść do opcji Konfiguracja.  Następnie w oknie konfiguracyjnym należy przejść do zakładki Fakturowanie, gdzie istnieje możliwość dostosowania treści znajdujących się na wystawianej fakturze.

  W prawej części wyświetlonej zakładki znajduje się przycisk upload logo, który na pozwala na dodanie pliku graficznego zawierającego logo jakie ma zostać umieszczone na dokumencie.  Po dodaniu logo należy zaznaczyć opcję [v] logo na fakturze, co spowoduje aktywacje zamieszczania logo na wystawianych fakturach. (Pozostawienie zaznaczonej opcji skutkuje zamieszczaniem obrazu logo na wystawianych fakturach, aby dezaktywować należy odznaczyć wspomnianą opcję).

  WAŻNE!

  Dodawany plik z logo musi być zapisany w formacie .jpg i posiadać następujące parametry: wysokość ok. 90px i rozdzielczość 96 dpi.

  Tematy powiązane:

  ⇒ Konfiguracja dla KPR

  Plan pracy - generowanie wydruku listy do podpisu

  Aby ułatwić organizację pracy program Madar 7 pozwala na wygenerowanie tabelarycznej listy do podpisu obecności pracowników. Generowanie list do podpisu często pozwala na prowadzenie ewidencji  wejścia/wyjścia ze stanowiska pracy lub obecności pracowników w dniach w danym miesiącu.
  W celu wygenerowania wydruku listy do podpisu należy posłużyć się opcją:

  • Kadry- Płace - Plan pracy - Inne - Druk list do podpisu 


  lub

  • Kadry-Płace - Wydruki - listy do podpisu, 


  • następnie należy wybrać jeden z dwóch wariantów wydruku (skrócony lub pełny).   Pierwszy wspomniany wariant pozwala na gromadzenie podpisów kilku pracowników w poszczególnych dniach pracy.
  Drugi natomiast pozwala na utworzenie listy, która umożliwia prowadzenie inwentarza wejść oraz wyjść określonego pracownika.

  Możliwe jest również sporządzenie wydruku miesięcznej listy obecności zaznaczonego pracownika znajdującego się na liście pracowników z przypisanym Planem pracy poprzez opcję Kadry- Płace - Plan pracy - Inne - Lista obecności miesięczna. Wyświetlony wydruk jest taki sam jak powstały z poprzez wybór wariantu wydruku skróconego.
  Tematy powiązane:
  Plan pracy - lista
  Kadry i płace - co, gdzie i jak - czyli o możliwościach programu
  Prowadzenie kart ewidencji czasu pracy

  Faktura marża - ewidencja na potrzeby VAT i KPR

  Użytkownicy, którzy wystawiają faktury VAT marża i jednocześnie prowadzą książkę przychodów i rozchodów mają możliwość automatycznego zaksięgowania tych faktur.
  Podczas wystawiania faktury VAT marża należy kliknąć w każdej pozycji na ikonkę [i] gdzie na ekranie uwagi należy podać koszt własny Różnica pomiędzy wartością na fakturze a podanym kosztem własnym zostanie automatycznie wprowadzona do KPRa (pod warunkiem poprawnej konfiguracji).

  Zapis w rejestrach 

  Wprowadzając fakturę marża w pole z odpowiednią stawką rejestruje się
  pod stawką VAT - podstawę naliczenia podatku,
  w pole oznaczone mrż - wartość kosztu własnego.  W podanym przykładzie dla faktury o wartości brutto 2000 - podstawą naliczenia VAT jest kwota 1219,51 (2000 - 500 (koszt)) : 1,23

  Tematy powiązane:


  Ewidencja ryczałtowa [?]

  W programie można prowadzić ewidencję przychodów dla podatników płacących zryczałtowany podatek dochodowy. Każdy rejestrowany dokument jest jedną pozycją na liście. Następnie należy wpisać kwotę przychodu pod odpowiednią stawką podatkową. 

  Główne okno ewidencji ryczałtowej jest listą, na której znajdują się dokumenty dotyczące dochodu ryczałtowego. 


  W oknie tym znajdują się opcje pełniące funkcje:

  wydruk wydruk ewidencji,
  renumeracja zmiana numeracji pozycji w ewidencji (wg pierwszego numeru),
  rachunek wyników zestawienie pomocne przy obliczaniu podatku (w przypadku nie wybranego właściciela w opcji dane przy generowaniu zestawienia, zostanie wyświetlony komunikat "nie wybrany wspólnik")
  dane opcja do wpisania wpłaconych zaliczek oraz składek ZUS.

  Wydruk przychodów za okres jest możliwy po wybraniu z menu opcji wydruk.

  Po kliknięciu w opcję dopisz, w celu dodania nowego dokumentu do listy zostaje wyświetlone poniższe okno. Zawiera ono pola, które należy wypełnić zgodnie z dokumentem źródłowym. 


  Aby dodać nowy dokument należy wypełnić pola:

  data wpisu  -  data wpisu do ewidencji,
  numer faktury  - numer dokumentu, na podstawie którego dokonywany jest wpis,
  data przyjęcia - data przyjęcia do ewidencji,
  8.5% - kwota przychodu opodatkowana stawką 8.5, 
  5.5% - kwota przychodu opodatkowana stawką 5.5,
  3.0% - kwota przychodu opodatkowana stawką 3.0,
  17.0% - kwota przychodu opodatkowana stawką 17%, 

  20.0% - kwota przychodu opodatkowana stawką 20%.

  Program wyliczy wartość ogółem oraz podatek i uzupełni pola : ogółem podatek;

  ogółem kwota przychodu ogółem,
  podatek kwota podatku ogółem.

  Tematy powiązane:

  KPR - Rachunek wyników
  Składka pracodawcy

  KG - księgowanie do księgi głównej [?]

  KG - księgowanie do księgi głównej jest swoistym rodzajem polecenia księgowania, które wprowadza zapisy księgowe bezpośrednio do księgi głównej. Poprzez KG powinny zostać zaksięgowane wszystkie operacje, zarówno te, które są wprowadzane za pomocą ręcznego PKR (jak amortyzacja, wynagrodzenia) jak i zbiorczo wszystkie rejestry i raporty.

  Właściwości dokumentów KG

  • dokumentom KG nadawany jest numer dziennika,
  • są widoczne na zestawieniach: SALDA GŁÓWNE / DZIENNIK.

  UWAGA!
  Wszystkie zapisy powinny być docelowo wprowadzone poprzez KG, w szczególności:
  Najwygodniej dokonać to poprzez skorzystanie z opcji księgowanie znajdującej się w górnym menu.  13 okres

  Na dokumencie KG możliwe jest zaznaczenie pola [V] 13 okres, które służy do oznaczania KG, które w niektórych przypadkach nie powinny być ujmowane w zestawieniach - np. dla KG sporządzonych po badaniu bilansu. Niektóre wydruki, jak np. zestawienie sald dają możliwość pominięcia tych księgowań poprzez zaznaczenie opcji [V] pomiń 13 okres. Księgowanie do księgi głównej zapisuje się klawiszem zatwierdź u dołu ekranu.

  Tematy powiązane


  INVOICER.BLOGSPOT.COM:  Polecenie księgowania PK vs księga główna KG
  Koniec miesiąca i roku w księgowości
  Księgowość FK na co dzień

  Produkcja •   Rozliczenie zużycia materiałów

  Rozliczanie produkcji wykorzystując zlecenia produkcyjne jest dobrym rozwiązaniem w przypadkach jednostkowych i niestandardowych produkcji. Każdy wyrób jest wprowadzany poprzez zlecenie produkcyjne, na podstawie receptury, pobierając materiały wprowadzone na magazyn materiałów. 
  W programie wystawiane jest zamówienie na produkcję. Zaopatrzenie sprawdza dostępność zamówionych materiałów i składa zamówienia do dostawców. Materiały są przyjmowane na stan. Końcowym elementem jest zlecenie produkcyjne, w którym materiały są pobierane ze stanu materiałów i na ich miejsce przyjmowane wyroby

  1. Wydanie surowców na produkcję i przyjęcie wyrobów
  1a. Ręcznie jako RW (zejście surowców ze stanu) - oznaczone: tematem / kontrahentem.
  1b. Zlecenie materiałowe PROD
  1c. Rozbiór

  Zlecenie i rozbiór tworzone w oparciu o Receptury/ Plan produkcji

  UWAGA! Możliwa: Blokada wyrobów / towarów - pomocna: Dekretacja (statusy)

  2.  Przyjęcie wyrobów
  2a. W wyniku wykonania Zlecenie materiałowe PROD
  2b. Ręcznie PW
  2c. Rozliczenia materiałowe PROZ (opcjonalne)

  3. Pakowanie (opcjonalne)
  4. Przesunięcie na magazyn wyrobów MM

  Ułatwienia:
  Metki na surowce / towary
  Operacje czytnikiem (sterownik)

  Zestawienia:
  Zapotrzebowania


  Harmonogramowanie produkcji  Kontrola jakości i czasu pracy - pomiary


  1. Ewidencja zadania w planie produkcji, 
  2. Zlecenie produkcyjne (ewidencja zużycia materiałów PROD)
  3. Kontrola wydania materiału - pakowanie
  4. Wykonanie pomiarów kontrolnych, ewidencja braków (pomiary)
  5. Kontrola przyjęcia produkcji (odbiór wykonanego zlecenia)
  6. Rozliczenie zleceń produkcyjnych (faktyczne zużycie materiałów, faktyczna produkcja PROZ)


  INVOICER.BLOGSPOT.COM: Informowania o stanie produkcji  Koszty zlecenia w kartach pracy

  Karty pracy: koszty i czas pracy, realizacja zleceń z podziałem na gniazda, pracowników, zmiany oraz rejestracja pomiarów.

  Wejście: ręczne, sterownik, pomiary
  Wyjście: księgowania / l.płac  Narzędziownia

  Lista narzędzi - lista, która służy do ewidencjonowania, rejestrowania i rezerwowania narzędzi oraz maszyn.
  Wypożyczalnia służy do ewidencjonowania wypożyczeń oraz rezerwacji narzędzi przez pracowników.

  Tematy powiązane:

  ⇒ Nawigacja po module Produkcja

  Monitor informacyjny z planem produkcji ∴


  Istnieje możliwość wyświetlania planu produkcji na monitorach - umieszczonych na przykład na halach produkcyjnych.

  Plany można dedykować brygadom / magazynowi i według wybranego statusu.

  Do wyświetlania można wykorzystać urządzenia np. TV-BOX.

  Konfiguracja "operatora TVBOX"

  Plan produkcji wyświetla się poprzez uruchomienie programu i zalogowanie na skonfigurowanego odpowiednio operatora.

  Należy wybrać w operatorze:
  • startpage - plan produkcji, 
  • magazyn - numer szablonu wyświetlania planu produkcji.

  Konfiguracja planu produkcji dla TVBOX

  Na planie produkcji w opcji szablon - konfiguracja definiuje się wyświetlane kolumny oraz definiuje statusy wyświetlanych pozycji:
  • nazwa wprowadza się nazwę szablonu konfiguracji, 
  • parametry ustawienia opcji, na przykład numer magazynu, 
  • szerokość szerokość kolumny na ekranie.

  Można również zdefiniować, z jakim statusem i dla jakiej brygady będą wyświetlane pozycje:
  • brygada według wskazanej brygady, 
  • status według statusy planu produkcji.
  Szablony zapisują się kolejno na liście, numer z listy odpowiada numerowi szablonu (numerowane od 0).


  Tematy powiązane:

  Pakowanie

  Opcja Pakowanie w module Handel pozwala kontrolę czy towar lub surowiec został spakowany. W oknie opcji  pakowanie zostało podzielone według pochodzenia pakowanego towaru bądź surowca na 4 kategorie :
  • Pakowanie PROD - pakowanie produkcyjne
  • Pakowanie MM - pakowanie między magazynowe
  • Pakowanie FV - pakowanie towarów
  • Pakowanie LK - pakowanie z zapasu  Wybierając określony wariant zostaje wyświetlone okno z listą zleceń , które są w trakcie realizacji.


  Następnie należy wybrać z listy zlecenie, którego dotyczy pakowanie. Po dokonaniu wyboru zostaje wyświetlona lista produktów, na której należy zaznaczyć spakowane pozycje.


  Po przeprowadzeniu selekcji oraz zatwierdzeniu pakowania zostaje on zapisane oraz nie widnieje już na liście zleceń, na których można przeprowadzić proces pakowania.

  Dekretacja zleceń materiałowych [?]

  Dekretacja zleceń materiałowych 

   tacji. W programie Madar w module produkcyjnym występuje w formie listy, na której można wyświetlić podgląd wydruku dokumentu produkcyjnego - opcja dokument, wybrać produkt, który ma zostać opakowany - opcja do pakowania,  dokonać zmiany jego statusu - opcja zmiana statusu oraz zamieszczeniu adnotacji w sekcji uwag - opcja zmiana statusu - edycja info.

  Statusy

  Na liście możliwe jest ustawienie (zmiana) statusu oraz filtrowanie zleceń wg statusu.


  Pakowanie

  Możliwa jest kontrola spakowania (przygotowania) surowców. Wybierając opcję do pakowania - pojawia się lista surowców do akceptacji. Zatwierdzenie spowoduje zmianę statusu na "przygotowano".
  UWAGA
  Opcja dostępna również jako: handel - Pakowanie - pojawia się tam lista otwartych zleceń PROD lub podczas używania modułów kontroli w opcjach processingu. 

  Statusy: przygotowano / wytworzono / zdano

  Wykorzystywane są podczas używania modułów kontroli w opcjach processingu. 

  Zablokowanie zlecenia

  Istnieje możliwość ustawiania statusu "zablokowane" po wykonaniu zlecenia materiałowego - powoduje to zablokowanie powstałego wyrobu na stanie. 
  W ten sposób wykonanie zlecenia materiałowego oznacza rozpoczęcie procesu produkcji, zakończenie uwidoczniane jest w systemie poprzez odblokowanie zlecenia, a tym samym wyrobu. 

   Zablokowany wyrób (przekreślony) na stanie.

  Filtrowanie

  W przypadku dużej ilości pozycji, aby ułatwić przeszukiwanie na liście, istnieje możliwość ustawienia filtrowania według:
  • kontrahenta,
  • receptury
  • magazynu, z którego pochodzą towary, 
  • statusu (obecnego).

  Tematy powiązane:

  Plan produkcji - lista 
  ⇒ Produkcja

  Rozliczenie produkcji PROZ [?]

  Opcja  rozliczenie produkcji w programie Madar pozwala na wprowadzenie dokumentu rozliczającego rzeczywistą produkcję – poprzez podanie różnic w surowcach, wyrobach czy innych narzutach. W opcji tej tworzony jest osobny dokument PROZ, widoczny następnie w rejestrach i księgowaniach. Tworzenie rozliczenia nie jest konieczne – można wypełniać go tylko w przypadku wystąpienia różnic w niektórych dokumentach, a w pozostałych przyjmować i rozliczać zlecenia produkcyjne PROD. Aby utworzyć rozliczenie produkcyjne należy wypełnić pola odpowiednimi danymi:
  • magazyn - numer magazynu, na którym był przeprowadzona produkcja, 
  • plan produkcji - którego dotyczy rozliczenie, wybierany z listy planów produkcji,
  • numer - numer rozliczenia produkcji PROZ - nadany jest osobny numer (kolejny produkcji), 
  • data - data rozliczenia, 
  • wykonawca - wybierany z listy kontrahentów, np. Produkcja, 
  • temat - wybierany z listy tematów,
  • wyrób - wybierany ze stanu, należy określić jego ilość.


  Tematy powiązane:

  Zlecenie produkcyjne PROD [?]

  Rozliczanie produkcji wykorzystując zlecenia produkcyjne jest dobrym rozwiązaniem w przypadkach jednostkowych i niestandardowych produkcji. Każdy wyrób jest wprowadzany poprzez zlecenie produkcyjne, na podstawie receptury, pobierając materiały wprowadzone na magazyn materiałów.

  [wyroby]
  • receptura - zdefiniowana ilość materiałów potrzebna do wytworzenia wyrobu,
   Po wczytaniu  receptury pojawi się pytanie o ilość wyrobi oraz raport dostępności surowców.
  • magazyn -  numer magazynu, z którego będą pobierane surowce
  • wykonawca -może być dział / firma własna / pracownik czy firma zewnętrzna
  • data - w takie dacie towar pojawi się na magazynie
  • temat -wybór pozwala na połączenie kosztów / przychodów / produkcji i zgrupowanie ich dla zlecenia / zamówienia
  • wyrób / ilość - powstała partia wyrobu
   Można wpisać ilość odpadu (o ile taki będzie).


  [surowce]
  • należy wybrać składniki określić ich ilość i ewentualny odpad.
  Surowce wypełniają się na podstawie receptury
  Surowce można modyfikować - o ile w recepturze zaznaczone jest [v] dozwolona modyfikacja.
  Do produkcji zostaną  pobrane surowce ze stanu, uwzględniając R - półwyroby i Z-zamienniki.

   
  [robocizna]
  • w zakładce robocizna wybrać robociznę określić liczbę godzin oraz cenę,  Tematy powiązane:

  Gniazda - lista [?]

  Opcja Gniazda w programie Madar jest odpowiedzialna za przypisanie urządzeniom produkcyjnym odpowiednich czynności, które maja zostać wykonane podczas realizacji planu produkcyjnego. W oknie lista gniazd znajduje się lista, w której znajdują się skonfigurowane gniazda.


  Opcja zestawienie powoduje generowanie wydruku zestawienia listy gniazd , natomiast opcja metryka przypisanych czynności do gniazd oraz kodów kreskowych rozpoczęcia i zakończenia czynności. Istnieje możliwość przejścia do edycji znajdujących się na liście gniazd lub dodać nowe.

  Tematy powiązane:

  Gniazda - dopisywanie 
  Plan produkcji - lista
  Nawigacja po module produkcja
  ⇒ Produkcja


  Gniazda - dopisywanie [?]

  Dopisywanie nowych gniazd produkcyjnych odbywa się w oknie Gniazdo. Aby dodać nowe gniazdo
  należy wypełnić pola w odpowiedni sposób:

  • skrót - skrótem określającym gniazdo,
  • nazwa - pełną nazwą gniazda,
  • czynności - wybrać z listy,
  • wydajność - ilość powtórzeń potrzebnych czynności,
  • ważne od / do - określić okres dla gniazda,
  • magazyn - wybrać magazyn, którego dotyczy gniazdo,
  • dział - wybrać temat dotyczący określonego działu.  Po wprowadzeniu niezbędnych informacji należy zapisać przy użyciu przycisku zatwierdź, co spowoduje umieszczenie nowego gniazda na liście.

  Tematy powiązane: 

  Gniazda - lista

  Receptury [?]

  Receptura przedstawia potrzebną ilość materiałów pobieranych ze stanu magazynowego ( co jest ważnym elementem dla celów ewidencyjnych)  dla danego wyrobu  podczas realizacji procesu produkcji, służy do opisu czynności (uwzględnia czas potrzebny na wykonanie zadania, poszczególne czynności w ramach  receptury wykonywane są sekwencyjnie).

  Tworzenie receptury


  Na zakładce wyroby określa się jakie wyroby powstaną i ich procentowy udział w zużyciu materiałów. Na tym etapie tworzenia receptury należy: 

  • podać nazwę wyrobu,
  • określić procentowy skład wyrobu,
  • wybrać wyrób z katalogu towarów ( w przypadku braku odpowiedniej pozycji należy dopisać go do listy towarów), 
  • określić ilość wyprodukowanego wyrobu, 
  • uzupełnić pole cena zbytu z uwzględnieniem marży i innych narzutów (wykonać w przypadku, gdy cena nie jest określona dla danego wyrobu),
  • określić procent narzutu na wyprodukowany towar,
  • w przypadku potrzeby załączenia dodatkowego pliku dotyczącego tworzonej receptury istnieje możliwość utworzenia załącznika
  • określić datę aktualizacji receptury
  • zaznaczyć [v] opcję dozwolona modyfikacja, aby istniała możliwość modyfikowania surowców ze zlecenia materiałowego.
  Na zakładce surowce znajduje się  tabelka pozwalająca na dobranie wykorzystywanych składników oraz ich ilości. Na tej zakładce należy: 
  • wybrać składniki - ich liczba jest ograniczona, ale istnieje możliwość wstawienia półproduktów posiadających własne receptury,
  • określić rodzaj:
  1. zamiennik (gdy w przypadku braku podstawowego składnika wymagane jest zastąpienie go zamiennikiem), 
  2. półprodukt (składnikami receptur dla zewidencjonowania zużycia materiałów mogą być półprodukty, tzn. inne wytwarzane elementy, do których powstania potrzebne są materiały),
  3. zwykły surowiec (puste pole), 
  • określić ilość pobieranego surowca
  • określić cenę zakupu surowców (w przypadku, jeżeli cena została ustalona w katalogu towarów zostanie przeniesiona automatycznie).  Zakładka robocizna umożliwia dodanie do receptury czynności koniecznych do wykonania wyrobu. Na zakładce tej należy: 
  • wybrać czynności czynności niezbędne do wytworzenia wyrobu
  • określić liczbę godzin potrzebną do powstania wyrobu, 
  • w przypadku, gdy nie zostanie zamieszczona należy wprowadzić ręcznie cenę (przenoszona jest automatycznie do pola podczas wyboru czynności).   Na zakładce technologia należy: 
  • wybrać odpowiednie odpady, które powstają podczas produkcji wyrobu, 
  • określić ilość oraz wyznaczyć czynności, w wyniku których powstały, 
  • cena zostaje zamieszczona automatycznie, w przypadku braku uzupełnienia pola należy wpisać ręcznie.
  Tematy powiązane:

  ⇒ Produkcja