Dodawanie kontrahenta [?]

Aby dodać kontrahenta na liście kontrahentów naciskamy klawisz dopisz. Należy wypełnić dane dotyczące kontrahenta - w szczególności nazwę, ulicę, miasto i NIP.

UWAGA! 
Wprowadzenie w pierwszej kolejności numeru NIP spowoduje możliwość wyszukania i wczytania danych kontrahenta w bazie danych z REGON (zobacz: Jak pobrać dane kontrahenta z bazy REGON).
W polu rodzaj wybieramy czy dla danego kontrahenta ma być wystawiana faktura VAT, paragon fiskalny, RWS czy dowód dostawy:

 

W zakładce fakturowanie wpisuje się dane takie jak bank i numer konta:


W zakładce niezapłacone znajdują się dane dotyczące niezapłaconych dokumentów

Zobacz:

Handel - sprzedaż FA VAT [?]

Sprzedaż towaru z magazynu

Wybór odbiorcyUwaga.
  1. W zależności od pola [rodzaj] w kontrahencie można w tej opcji wystawić również: paragon, RWS, dowód dostawy.
  2. Jeśli jest konieczność, by na fakturze widniał nabywca i odbiorca - wprowadza się drugiego kontrahenta w okienku pod klawiszem u dołu [uwagi].

Wybór towaru
Uwagi
Poprawa wystawionej faktury

Jeżeli zachodzi potrzeba poprawy wystawionej wcześniej faktury należy wczytać ją do poprawy - służy do tego klawisz poprawa. Na wyświetlonym ekranie znajduje się lista wszystkich wystawionych faktur - należy odnaleźć tę, która ma zostać poprawiona, zaznaczyć ją i następnie kliknąć zatwierdź. Faktura zostaje wczytana do edycji - po dokonaniu pożądanych zmian należy ją zapisać klawiszem zatwierdź.

Anulacja wystawionej faktury

Anulacja wystawionej faktury spowoduje powrót sprzedanych produktów na stan natomiast będzie ona widoczna w systemie jako dokument anulowany (tym różni się od usunięcia faktury). Anulacji można dokonać poprzez wczytanie faktury do poprawy a następnie wybranie z górnego menu opcji inne - anulacja faktury.

Usunięcie wystawionej faktury

Fakturę można usunąć z systemu poprzez wczytanie jej do poprawy a następnie wyzerowanie ilości przy każdej pozycji ("0" w polu ilość). Usuwanie kończymy klawiszem zatwierdź - program wyświetli komunikat Brak pozycji - zapisać? - potwierdzamy. Sprzedane pierwotnie produkty wrócą na stan magazynowy - faktura nie będzie już widoczna w systemie, w jej miejsce będzie można wystawić inną (tym usunięcie faktury różni się od anulacji faktury).

Tematy powiązaneFaktury zaliczkowe - wystawianie, rozliczanie, księgowanie

Faktura VAT korekta - zwrot
Sumowanie ilości sprzedawanego asortymentu podczas wprowadzania faktury
Jak wstawić odbiorcę do faktury
Kasowanie i anulacja dokumentów
Mechanizm Podzielonej Płatności na fakturze - Split Payment

KPR Madar - jak rozpocząć

KPR Madar w chmurze - od ewidencji przychodów i rozchodów po wysyłkę JPK

KPR Madar w chmurze to internetowy program służący do prowadzenia podatkowej książki przychodów i rozchodów oraz rozliczania podatku VAT. Internetowe konto w systemie KPR Madar w chmurze pozwoli na obsługę małego podmiotu gospodarczego online!
  1. Zachęcamy też do przeczytania lekcji dotyczących obsługi opcji programu na stronie w dziale: Kursy (http://madar.com.pl) 
  2. Instrukcja do programu oraz inne materiały dostępne na stronie w dziale: Materiały dodatkowe (http://madar7.pl/demmad.htm).
NA ROZGRZEWKĘ
  1. INVOICER.BLOGSPOT.COM Ikonki, symbole, kolory w programach Madar 
  2. Skróty klawiszowe w Madarze
  3. INVOICER.BLOGSPOT.COM  Informacje dla administratorów