Generowanie dokumetów w formacie PDF

W systemie Madar istnieje funkcjonalność pozwalająca na zapis tworzonych w programie dokumentów w formacie PDF na dysku. Wygenerowanie pliku PDF możliwe jest podczas tworzenia/zapisu dokumentu poprzez opcję:
  • Akcja-wyślij do
Po wybraniu opcji kopiowanie zostanie wygenerowany dokument w formacie PDF i zapisany w katalogu wskazanym do pobierania plików.

UWAGA! 
W przypadku programu instalowanego na komputerze plik zapisywany jest w katalogu Moje dokumenty na dysku C:/
  • Akcja - podgląd wydruku

Po wybraniu powyższej opcji zostanie wyświetlony podgląd wydruku, gdzie znajduje się opcja pozwalająca na wygenerowanie z przedstawianego dokumentu pliku PDF.Podobnie jak w przypadku opcji kopiowanie, wybranie zaznaczonej na czerwono ikony spowoduje zapisanie pliku PDF dokumentu w katalogu pobieranych plików.

Tematy powiązane:

Generowanie pliku eksportowego banku z modułu Handel

Madar7 daje możliwość generowania plików przelewów, które następnie można wczytać w systemie bankowym.

Aby plik był generowany poprawnie nalęzy w pierwszej kolejności ustawić odpowiednie dane w Konfiguracji - w tym celu można wspomóc się tym postem

Wygenerowanie pliku do eksportu przelewów możliwe jest  w module Handel w opcji Analizy na zakładce niezapłacone  wybierając z górnego menu transfer:
  • zapisz HomeCash - wybranie tej opcji spowoduje wygenerowanie pliku eksportowego przelew.txt, który można następnie wczytać do banku - tej opcji można użyć wyłącznie dla przelewów NIE wykonywanych w mechanizmie podzielonej płatności.
  • zapisz HomeCash zbiorczy - wybranie tej opcji spowoduje wygenerowanie pliku eksportowego przelew.txt, który można następnie wczytać do banku - tej opcji można użyć wyłącznie dla przelewów NIE wykonywanych w mechanizmie podzielonej płatności. Jeśli do zapłaty jest kilka dokumentów dla tego samego kontrahenta zostaną one połączone w jedną płatność.
  • zapisz PLI splitpayment -  wybranie tej opcji spowoduje wygenerowanie pliku eksportowego przelew.txt, który można następnie wczytać do banku - plik zostanie wykonany w mechanizmie podzielonej płatności stąd dokumenty muszą być oznaczone jako [V] split payment
  • test WhiteList - spowoduje wykonanie raportu pod kątem znajdowania się rachunków bankowych z niezapłaconych dokumentów na Białej Liście.

Tematy powiązane: