Eksport płatności podlegających Mechanizmowi Podzielonej Płatności

W związku z potrzebą oznaczania dokumentów, których płatność wykonywana jest przy użyciu Mechanizmu Podzielonej Płatności w systemie Madar istnieje możliwość wygenerowania pliku eksportu przelewów do banku uwzględniającego Split payment. Aby przygotować plik przelewy.txt w tym celu, należy przy dopisywaniu dokumentu do rejestu VAT w zakładce uwagi zaznaczyć opcję split payment,a następnie w zakładce dokument wybrać opcję dołącz/wczytaj -home bank. Po zakończeniu dopisywania dokumentów z oznaczeniem można wygenerować plik eksportu do banku przy wykorzystaniu opcji w rejestrze VAT -zestawienia -download homebank.Zostanie zapisany plik przelew.txt zgodnie z ustawioną wcześniej konfiguracją.


Generowanie pliku eksportowego banku z modułu Handel

Wygenerowanie pliku do eksportu przelewów możliwe jest również w module Handel w opcji Analizy. W tym celu należy wybrać opcję na zakładce niezapłacone - transfer:
  • zapisz HomeCash - wybranie tej opcji na zaznaczonej pozycji spowoduje dopisanie jej do pliku eksportowego .txt do banku 
  • zapisz PLI splitpayment - wybranie tej opcji na zaznaczonej pozycji spowoduje dopisanie jej do pliku eksportowego .txt do banku spełaniając warunki oznaczenia jako MPP 

Tematy powiązane:

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

Uwaga: tylko uczestnik tego bloga może przesyłać komentarze.