Płace - konfiguracja - definicje pól ∴

Potrącenie podatku (np. za bilety miesięczne)


Jeśli pole zdefiniuje się jako 1 bilety miesięczne, wówczas należy:
- w celu opodatkowania  dodać kwotę do pola 53 dodatki bez ZUS :
$53=$1
- w celu potrącenie kwoty wartości biletów - w pole 57 potrącenia :
$57=$1

Obliczanie nadgodzin

Dla nadgodzin płaconych dla pracowników o pensji zasadniczej należy w opcji konfiguracja - obliczanie dodać wpis:
$25=$22/$121

Adaptacje: nadgodziny liczone sa *150% oraz *200%
Wpisać w opcji: dane systemu
nadgodziny=1