Obliczanie podatku dochodowego od osób fizycznych prowadzących działalność

W systemie Madar możliwe jest ustawienie w jaki sposób program ma obliczyć wartość podatku dochodowego odprowadzanego od osób fizycznych. W tym celu należy wprowadzić odpowiednie ustawienie. Aby skonfigurować należy w module Księgowość w KPiR do dopisanego rachunku w opcji dane-wspólnik 1.


Wyświetlone zostanie okno, w którym należy wskazać pracownika, a następnie wybrać odpowiedni wariant w polu ulga.Możliwe jest wybranie jednej z czterech dostępnych pozycji:

  • pełna ulga - naliczana jest ulga 525.12 zł,
  • miesięcznie - naliczana jest ulga 525.12 zł proporcjonalnie do miesiąca,
  • bez ulgi - nie jest naliczana ulga,
  • stopniowana - naliczana jest ulga z uwzględnieniem progów 8 tys. zł,13 tyś. zł ,85 tys. zł, 127 tys. zł 
Po wprowadzeniu zmian możliwe jest przeprowadzenie weryfikacji obliczeń poprzez opcję rachunek wyników - wspólnik 1
Analizy - zestawienie faktur po terminie

Oprogramowanie Madar umożliwia dokonania selekcji dokumentów (faktur), których terminy na nich zawarte zostały przedawnione. Wyświetlenie możliwe jest poprzez wykonanie następujących kroków:

  • należy przejść do opcji Hendel - Analizy -zakładka faktury - selekcja,


  • w wyświetlonym oknie Selekcja należy dokonać wyboru,


Po wybraniu przycisku zatwierdź, dokumenty zostaną ułożone według wskazanych parametrów.

Tematy powiązane:
Generowanie dokumetów w formacie PDF

W systemie Madar istnieje funkcjonalność pozwalająca na zapis tworzonych w programie dokumentów w formacie PDF na dysku. Wygenerowanie pliku PDF możliwe jest podczas tworzenia/zapisu dokumentu poprzez opcję:
  • Akcja-wyślij do
Po wybraniu opcji kopiowanie zostanie wygenerowany dokument w formacie PDF i zapisany w katalogu wskazanym do pobierania plików.

UWAGA! 
W przypadku programu instalowanego na komputerze plik zapisywany jest w katalogu Moje dokumenty na dysku C:/
  • Akcja - podgląd wydruku

Po wybraniu powyższej opcji zostanie wyświetlony podgląd wydruku, gdzie znajduje się opcja pozwalająca na wygenerowanie z przedstawianego dokumentu pliku PDF.Podobnie jak w przypadku opcji kopiowanie, wybranie zaznaczonej na czerwono ikony spowoduje zapisanie pliku PDF dokumentu w katalogu pobieranych plików.

Tematy powiązane:

Generowanie pliku eksportowego banku z modułu Handel

Wygenerowanie pliku do eksportu przelewów możliwe jest  w module Handel w opcji Analizy. W tym celu należy wybrać opcję na zakładce niezapłacone - transfer:  • zapisz HomeCash - wybranie tej opcji na zaznaczonej pozycji spowoduje dopisanie jej do pliku eksportowego .txt do banku 
  • zapisz PLI splitpayment - wybranie tej opcji na zaznaczonej pozycji spowoduje dopisanie jej do pliku eksportowego .txt do banku spełaniając warunki oznaczenia jako MPP 

Tematy powiązane: