KPR - Rachunek Wyników ∴

Księga Przychodów i Rozchodów (KPR) posiada opcję wygenerowania Rachunku wyników. Aby utworzyć taki rachunek, należy w menu głównym programu wybrać zakładkę Księgowość, a następnie opcję KPiRPo wybraniu tej opcji pojawi się okienko  z zestawieniem przychodów i rozchodów w miesiącu bieżącym. W górnej części okienka należy wybrać  opcję rachunek wyników, a w następnym kroku z listy wybrać wspólnika.


W celu wykonania rachunku z innego miesiąca należy dokonać zmiany na inny miesiąc za pomocą przycisków poprzedni lub następny znajdujących się na dole okienka z zestawieniem.

Po wybraniu tej opcji rachunek wyników zostaje generowany i zostaje wyświetlony podgląd zestawienia.


W nagłówku wyświetlane są dane takie jak dane wspólnika oraz miesiąc, którego dotyczy rachunek wyników.Wprowadzanie składek ZUS pracodawcy

Wprowadzanie danych o zapłaconych składkach pracodawców oraz osób współpracujących jest możliwe w opcji zlecenia. Wejście do  opcji możliwe jest również po wybraniu z menu opcji dane - składki pracodawcy ZUSDla każdego wspólnika, w każdym miesiącu należy dopisać zlecenie - wybierając w polu rodzaj wariat składka pracodawcy.UWAGA! Program nie księguje składek właściciela do KPIR - uwzględnia je tylko na rachunku wyników.

Składka wypadkowa zależy od ustawienia parametru osobno DRA.
Jeżeli jest zaznaczone to liczy według stawki 1.67%, jeżeli nie, to wówczas łączy na płatniku DRA i liczy według stawki ogólnej dla zakładu.

Wpływ składki pracodawcy na rachunek wyników i na zobowiązanie wobec ZUS

Składka pracodawcy ujmowana jest na rachunku wyników wg daty wprowadzonej w polu data rachunku natomiast do Płatnika przechodzi wg daty z pola wypłacono


Wprowadzanie najmu i dzierżawy

W przypadku wprowadzenia danych o przychodach z tytułu najmu również należy posłużyć się opcją zlecenie. W polu rodzaj należy wybrać wariant najem.


Po ustawieniu wariantu najem program umożliwia prawidłowe wprowadzenie opłat związanych z dochodami z tytułu najmu, wprowadzane następnie do deklaracji PIT-5 i brane pod uwagę przy obliczaniu rachunków wyników w książce przychodów i rozchodów.


data rachunku - data otrzymania i zaliczenia przychodu,
brutto - otrzymany przychód,
koszty uzyskania - koszty związane z najmem.


Wprowadzanie podatku należnego i zapłaconego oraz odliczeń

W opcji dane - właściciel 1-5 należy wpisać dane o wspólnikach:


  • właściciel - wspólnik / właściciel wybierany z listy pracowników. Tam wpisuje się dane osobowe (NIP, Pesel, data urodzenia),
  • udział w spółce - procentowy udział w spółce np. 50 oznacza 50%. Obliczane jest 100% dla wartości 0 lub 100. Według tego pola odpowiednio wykazywane będą przychody i koszty wspólnika,
  • od dnia, do dnia - jeżeli pola wypełnione - oznaczają okres, w jakim obowiązują wprowadzone dane, 
  • należny podatek narastająco - podaje się wartość podatku w poszczególnych miesiącach,
  • ODLICZENIA - w poszczególne pola wprowadza się kwotę odliczeń wykazywanych w rachunku oraz straty.Powiązane posty:
Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza

Uwaga: tylko uczestnik tego bloga może przesyłać komentarze.