Kancelaria - FAQ •


invoicer.blogspot.com Oznaczanie pism jako pilne


CRM - rejestr spraw - lista [?]
Posty powiązane:
CRM - rejestr spraw - okienko

Ustalanie wielkości zapotrzebowania na bazie zapasu ∴

System pozwala na określenie wielkości zapotrzebowania na surowce, artykuły na podstawie posiadanego zapasu. Aby określić takie zapotrzebowanie należy wygenerować wydruk zapasu w opcji Handel - wydruki - zapas.
Na wyświetlonym ekranie należy wybrać parametry wydruku zapasu i jeżeli na jego bazie ma być następnie generowane zapotrzebowanie należy zaznaczyć przynajmniej jedną z dwóch opcji:
 • zamówienie - wydruk zapasu wyświetla ilość zamówionych produktów przez odbiorców i ilość zamówionych produktów u dostawców,
 • generuj zamówienie - wydruk zapasu wyświetla prognozę zapotrzebowania,
Po kliknięciu w klawisz start wyświetlony zostaje wydruk.

Wydruk zapotrzebowania - interpretacja prezentowanych informacji ∴

Moduł produkcyjny pozwala na określenie zapotrzebowania na surowce potrzebne do produkcji wg zamówień, wg sprzedaży, wg utargów, wg dostaw. W opcji Produkcja - wydruki należy wybrać wg jakiego kryterium zapotrzebowanie to ma zostać wygenerowane. Podobne zestawienie można także wygenerować z opcji Handel - wydruki - analiza sprzedaży lub analiza zakupy Po wskazaniu parametrów otrzymujemy wydruk zapotrzebowania.

Departament - okienko [?]

Można wprowadzić nazwę, kierownika oraz adresy email.


Departament - lista [?]

Lista pozwalająca na połączeniu pisma do określonego departamentu (działu) oraz operatorów.


Wykaz akt - lista [?]

Rzeczowy wykaz akt  - umożliwia klasyfikację dokumentacji - oznaczanie, rejestrację, łączenie i przechowywanie akt.
Dzieli całość wytwarzanej w danej instytucji dokumentacji na maksymalnie 10 grup zasadniczych oznaczonych symbolami od 0 do 9, klasy pierwszego rzędu i kolejnych rzędów dzielą się na dalsze klasy.


Zobacz:
Wykaz akt - okienko

Wykaz akt - okienko [?]

Rzeczowy wykaz akt – to lista zawierająca wykaz haseł rzeczowych oznaczonych symbolami klasyfikacyjnymi i kwalifikacją archiwalną akt.


Zobacz:
Wykaz akt - lista 

Zapotrzebowanie na surowce do produkcji wg zamówień, sprzedaży, utargów, dostaw ∴

Moduł produkcyjny pozwala na określenie zapotrzebowania na surowce potrzebne do produkcji wg zamówień, wg sprzedaży, wg utargów, wg dostaw. W opcji Produkcja - wydruki należy wybrać wg jakiego kryterium zapotrzebowanie to ma zostać wygenerowane.

Magazyn - jak rozpocząć •

Magazyn służy do rejestracji oraz analizy operacji związanych z towarami. Program przewiduje możliwość prowadzenia systemu wielomagazynowego, jest dostosowany zarówno do prowadzenia hurtowni, przedsiębiorstwa usługowego jak i do prowadzenia sklepu, wraz ze współpracą z kasami i drukarkami fiskalnymi.
 1. Dopisanie towarów do słownika (katalogu towarów)
 2. Przyjęcie do magazynu programowego jako stan zerowy wykonując przyjęcie BO lub korzystając z opcji remanent.
 3. Operacje w magazynie są rejestrowane za pomocą specjalnych opcji, odpowiadających dokumentom występującym w obrocie towarowym. Ogólnie mówiąc można wyróżnić dwie podstawowe grupy takich dokumentów – przyjęcia na stan oraz pobrania ze stanu. W systemie pojawiają się również dokumenty związane z innymi operacjami, jak przesunięcie międzymagazynowe.

Towary

Dopisanie towarów do katalogu, wprowadzenie nazw towarów, jednostek, cenników itp.
Zobacz: ⇒ Towary - dopisanie do katalogu

Wprowadzenie na stan

Zobacz: ⇒ Przyjecie towaru na stan
Zakupy na magazyn - dla faktur odwrotne obciążenie

Zdjęcie ze stanu

Zobacz: ⇒ Magazyn - sprzedaż - faktura

Sprzedaż z magazynu - odwrotne obciążenie

Kadry i płace - typowe i nietypowe operacje kadrowo - płacowe •

Prowadzenie karty ewidencji czasu pracy •

W myśl art. 149. § 1. Kodeksu pracy Pracodawca prowadzi ewidencję czasu pracy pracownika do celów prawidłowego ustalenia jego wynagrodzenia i innych świadczeń związanych z pracą. Karta ewidencji czasu pracy ma być prowadzona odrębnie dla każdego pracownika w zakresie obejmującym pracę w poszczególnych dobach, w tym: pracę w niedziele i święta, w porze nocnej, w godzinach nadliczbowych, w dni wolne od pracy, dyżury, urlopy, zwolnienia od pracy oraz inne usprawiedliwione i nieusprawiedliwione nieobecności w pracy.
W programie możliwe jest  możliwość ewidencji oraz wydruki Kart ewidencji czasu pracy w opcji plan pracy.

Plan pracy


 1. Dla każdego pracownika zakładana jest roczna karta do wpisania planu pracy oraz rozliczenia czasu pracy.

 2. W planie pracy wprowadza się
  PLAN
  WYKONANIE
  Zobacz: ⇒ Roczna karta planu pracy dla pracownika
 3. Może być założona wspólna karta (kalendarz wzorcowy) dla wszystkich pracowników (można założyć kilka).
  Zobacz: ⇒ Tworzenie kalendarza wzorcowego planie pracy
UWAGA! Istnieje możliwość obsługi ewidencji czasu pracy z wykorzystaniem transmisji danych z systemu obsługującego rejestratory RCP.

Nieobecności

Do rejestracji nieobecności pracowników w pracy, w związku z przebywaniem na urlopie, chorobą czy szkoleniem najwygodniej użyć opcji Absencje.

Zobacz:
Absencje - lista
⇒ Plan pracy - generowanie wydruku listy do podpisuNa blogu MADAR oprogramowanie dla firm w chmurze:

Jak zarejestrować MP (metoda kasowa) w Madar


Aby rozpocząć pracę w programie MADAR należy w konfiguracji programu zaznaczyć faktura MP - metoda kasowa


Wystawiamy fakturę VAT dnia 12.11.2013r.
Płacimy w banku dnia 01.12.2013r. Automatycznie na liście rejestrów VAT w danym dokumencie zmieni się data VAT