Świadczenia - lista [?]

Moduł daje możliwość rejestracji wypłacanych pracownikom świadczeń takich jak świadczenia z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych, środki BHP, deputaty i bony.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

Uwaga: tylko uczestnik tego bloga może przesyłać komentarze.