Wpisanie remamentu likwidacyjnego do deklaracji VAT

Aby do deklaracji VAT wszedł VAT z remanentu likwidacyjnego należy:

  1. dopisać dokument w Rejestrze VAT,
  2. w polu rejestr należy wybrać  Korekta opadatkowania  REK,
  3. w polu rodzaj wybrać wariant podatek p.36 remament,
  4. uzupełnić pozostałe pola niebędnymi danymi (tj. kontrahent itp.) oraz odpowiednimi kwotami,
  5. zapisać dokument poprzez wybranie przycisku zatwierdź.


Po zapisaniu dokument pojawi się na liście Rejestru VAT.

Tematy powiązane:

Zajęcia komornicze

W przypadku konieczności uwzględnienia zajęć komorniczych należy to ująć w postaci składnika w oknie definiowania pól list płac (lista płac - konfiguracja - definicje pól). W tym celu należy wpisać w wybrane pole składnik zajęcia komornicze, a następnie w polu program określić parametry tego składnika.W tym przypadku wybrane zostało pole 3, gdzie dodany został składnik zajęcia komornicze. W polu program została wpisana wartość $57=$3, gdzie:

$57 - razem potrącenia (z netto) jest to pole stałe
$3 - zajęcia komornicze jest to pole wybrane przez użytkownika.

Po zdefinowaniu pól należy zapisać wprowadzone zmiany.


Tematy powiązane:

Lista płac - konfiguracja składników wynagrodzenia i wydruku [?]