Preliminarz płatności

Preliminarz płatności pokazuje wszystkie dokumenty, które są niezapłacone w systemie - zarówno dokumenty sprzedażowe jak i zakupowe. Dopóki wystawiony dokument nie zostanie zbilansowany z wpłatą bądź wypłatą jest on widoczny w preliminarzu. Możliwe jest wykonanie selekcji, która pokaże wyłącznie dokumenty przychodowe (należności) lub wyłącznie dokumenty rozchodowe (zobowiązania).

PKR - polecenie księgowania ręczne [?]

Polecenie księgowania ręczne PKR służy do księgowania danych z ksiąg pomocniczych oraz wprowadzania ręcznego zapisów nie związanych z rejestrami i raportami - na przykład księgowanie listy płac, amortyzacji środków trwałych, umów-zleceń.


Treść PKR

PKR można uzupełnić ręcznie wprowadzając treść, konta oraz kwoty.
Przy księgowaniu pozycji z ksiąg pomocniczych warto skorzystać z możliwości wczytania danych - w opcji księgowanie. Po wybraniu odpowiedniej opcji pola te uzupełnią się same.
 
UWAGA!
  1. Jeśli ilość pozycji jest większa niż mieści się na ekranie - można przełączyć się na kolejną dzięki polu strona.
  2. Kopiowanie treści z poprzedniej linii  - klawisz [F2].

Poprawa dokumentu

Wczytywanie dokumentu PKR
Wczytanie dokumentu jest dostępne dwiema drogami: poprzez wpisanie numeru dokumentu lub przy wykorzystaniu klawisza [poprawa], po naciśnięciu którego, pojawi się lista wszystkich dokumentów, z której to listy wybieramy potrzebny dokument i klikamy na [zatwierdź].
Wczytany dokument możemy poprawić i wydrukować.
Istnieje możliwość anulowania wprowadzonego PKR, wczytując je do poprawy i uruchamiając: operacje - anulacja ostatniego zapisu.


Funkcje automatycznego księgowania

Dużą część rejestrów można zaksięgować korzystając z automatycznie generowanego PKR w opcji księgowanie.
  • księgowanie wg wzorca -  księgowanie według zaprojektowanej listy księgowań. 
  • księgowanie Umów – Zleceń
  • księgowanie amortyzacji
  • księgowanie cykliczne  
  • księgowanie listy płac

Księgowanie do Księgi Głównej

Księgowanie zapisów do Księgi Głównej należy przeprowadzać za pomocą opcji KG - księgowanie do Księgi Głównej  - nie za pokocą PKR.

Tematy powiązane


KG - księgowanie do Księgi Głównej 
Koniec miesiąca i roku w księgowości 
INVOICER.BLOGSPOT.COM:  Polecenie księgowania PK vs księga główna KG