Koniec miesiąca i roku w księgowości


Przy zakańczaniu miesiąca należy pamiętać, że:
  1. Na konta księgi głównej powinny zostać zaksięgowane PK operacje pozostałe (inne niż wprowadzone do rejestrów czy raportów kasowych), w szczególności: wynagrodzenia i amortyzacje.
  2. Na PK powinny również znaleźć się zbiorczo wszystkie rejestry (księgowość - rejestry VAT oraz magazyn) i raporty kasowe i bankowe - korzystając z automatycznie generowanego PK w opcji księgowanie.

Sprawdzenie poprawności księgowań

Koniec miesiąca

Koniec okresu sprawozdawczego Kruczki i sztuczki

Księgowanie w 13 okresie

W programie istnieje możliwość wprowadzenia księgowań w tzw. „trzynastym okresie” czyli na przykład po zatwierdzeniu bilansu.
PKR lub KG wprowadzone ze znacznikiem 13 okres mogą być pomijane w zestawieniach takich jak: salda, karta kontowa jeśli zostanie zaznaczone [v] pomiń 13 okres.
Znacznik jest ustawiany podczas wprowadzania PKR lub KG.

Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza

Uwaga: tylko uczestnik tego bloga może przesyłać komentarze.