FK - Błędy na zestawieniu obrotów i sald

 Administracja     Testy 
Ponieważ do zestawień księgi pomocniczej brane dokumenty wprowadzone do systemu i nie jest wymagana ich prawidłowa dekretacja na poziomie wprowadzania dokumentów, czasem zdarza się, że zestawienie sald wykazuje niezgodność pomiędzy stroną Wn i Ma.

Niezgodność strony wn i ma w kolumnie miesięcznie

  1. Niewłaściwa dekretacja - brak dekretu w raportach kasowych, bankowych, rejestrach VAT, magazynie - błędy widoczne w opcji: administracja - testy - operacje księgowe.
  2. Błąd w planie kont - niewłaściwie wprowadzone konta analityczne - błędy widoczne w opcji plan kont - wydruk - test. zobacz: Plan kont - zakładanie i wprowadzanie BO
  3. Dekretacja na konta syntetyczne - możliwa, jeśli plan kont nie był wprowadzony prawidłowo.
    Na zestawieniu widoczne przy pozycji **.

Niezgodność strony wn i ma w kolumnie saldo

  1. Błędnie wprowadzony bilans otwarcia BO - błędy widoczne w opcji plan kont - wydruk - test. zobacz: Plan kont - zakładanie i wprowadzanie BO

Różnice 0,01

Pojawiają się czasem niezgodności groszowe. Najczęstszą przyczyną błędów jest wprowadzenia kwot z większą dokładnością niż 0.01 - co nie jest widoczne na ekranie.
Takie pozycje pojawią się na zestawieniu:  testy - operacje księgowe opisane jako zaokraglenia.

Należy odszukać pozycje i poprawić kwoty - najłatwiej poprzez wpisanie nieznaczących zer po 2 cyfrze po przecinku - co wykasuje ułamki.


 

Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza

Uwaga: tylko uczestnik tego bloga może przesyłać komentarze.