Rejestr VAT - dopisujemy zakup usług

 Księgowość    Rejestry VAT 
ZAKUP USŁUG
W rejestr wprowadza się zakupy nie związane z magazynem. Jest to równorzędny rejestr z zakupem materiałów.
[dokument]

 1. W pierwszym kroku klikamy na dopisz co powoduje pojawienie się okna:

 2. W polu Rejestr za pomocą strzałki wybieramy Zakup usług.
 3. Wybieramy kontrahenta.
 4. W polu dotyczy wpisujemy numer obcej faktury.
 5. W polu księgowany wpisujemy datę księgowania obcej faktury.
 6. Kolejnym krokiem jest wpisanie daty obcej faktury w Data FA.
 7. W polu  data VAT wprowadzamy datę VAT'u która jest zazwyczaj taka sama jak data księgowania faktury.W szczególnym przypadku gdy chcemy odliczyć VAT w innym miesiącu niż data księgowania, wprowadzamy tą datę w pole.
 8. W polu płatność wpisujemy datę płatności za fakturę.  
 9. Następnie do pola opis wprowadzamy opis czego dotyczy dana faktura. 
 10. Wpisujemy kwotę netto do odpowiedniego pola w tabelce odpowiadającego za stawki podatku Vat, program sam nam obliczy VAT.
 11. Uzupełniamy konta.
 12. Na zakończenie zatwierdzamy. 
Przykład:  Export usług - invoice NP

UWAGA! Jeżeli faktura zawiera usługi od których VAT nie podlega odliczeniu to wówczas do rejestru wprowadzamy wartości brutto tej faktury ze stawką ZW zwolniony.

[ROZKSIĘGOWANIE AUTOMATYCZNE]

Pojawiają się tutaj pola, w których wprowadzony jest dekret (konta) według danych z pierwszej zakładki, kwoty netto, VAT i brutto - zadekretowane w polach do wprowadzania kont; w szczególności konta rozrachunków i VAT. Pola te są uzupełniane przez program automatycznie i nie ma możliwości ich zmiany.

[ROZKSIĘGOWANIE RĘCZNE]


Opis pól:
 • treść:opis zdarzenia.
 • strona WN:  wybieralna strona księgowania Winien lub Ma.
 • konto: numer konta, wybierany z planu kont.
 • kwota: kwota księgowana.
 • kontrahent: kontrahent odpowiadający danej transakcji.
[UWAGI]

Opis pól:
 • rejestr VAT: główny rejestr
 • uwagi: można wpisać własne uwagi dotyczące dokumentu
 • Info:
 • zamówienie: 
 • kancelaria: pozycja w kancelarii jeśli dokument posiada
 • dotyczy WZ: 
 • data zaliczki: wybrać datę
 • wpłata: kwota zaliczki
 • VAT: kwota Vat
 • dewizy: 
 • pracownik: numer pracownika
Zaznaczyć właściwy znacznik:
 • 13 okres
 • przypomnienie
 • wezwanie do zapłaty 
 • odsetki 
 • windykacja
 • wysłany przelew
[NOTATKI]


Tematy powiązane
----------------------------------------------
Nowe ikony w rejestrach VAT
Dopisywanie rejestru VAT
Anulacja dokumentu z rejestru VAT
rejestry vat - wczytywanie z magazynu
Korekta VAT należnego i naliczonego po 150 dniach
Oznaczenie kont nieaktywnych
Podwójna ewidnecja PZ i faktur

Jak wprowadzić w rejstrze VAT opłacony na podstawie VAT-23? - Zakup środka trwałego z WNT
Bilansowanie w momencie dopisywania rejestru VAT
Zakupy towarów w Euro

Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza

Uwaga: tylko uczestnik tego bloga może przesyłać komentarze.