Rejestr VAT - dopisujemy zakup usług

 Księgowość    Rejestry VAT 
ZAKUP USŁUG 

zakładka dokument

 1. W pierwszym kroku klikamy na dopisz co powoduje pojawienie się okna:

  -
 2. W polu Rejestr za pomocą strzałki wybieramy Zakup usług.
 3. Wybieramy kontrahenta.
 4. W polu dotyczy wpisujemy numer obcej faktury.
 5. W polu księgowany wpisujemy datę księgowania obcej faktury.
 6. Kolejnym krokiem jest wpisanie daty obcej faktury w Data FA.
 7. W polu  data VAT wprowadzamy datę VAT'u która jest zazwyczaj taka sama jak data księgowania faktury.W szczególnym przypadku gdy chcemy odliczyć VAT w innym miesiącu niż data księgowania, wprowadzamy tą datę w pole.
 8. W polu płatność wpisujemy datę płatności za fakturę.  
 9. Następnie do pola opis wprowadzamy opis czego dotyczy dana faktura. 
 10. Wpisujemy kwotę netto do odpowiedniego pola w tabelce odpowiadającego za stawki podatku Vat, program sam nam obliczy VAT.
 11. Uzupełniamy konta.
 12. Na zakończenie zatwierdzamy. 
Przykład:  Export usług - invoice NP

UWAGA! Jeżeli faktura zawiera usługi od których VAT nie podlega odliczeniu to wówczas do rejestru wprowadzamy wartości brutto tej faktury ze stawką ZW zwolniony.

zakładka ROZKSIĘGOWANIE AUTOMATYCZNE 

Pojawiają się tutaj pola, w których wprowadzony jest dekret (konta) według danych z pierwszej zakładki, kwoty netto, VAT i brutto - zadekretowane w polach do wprowadzania kont; w szczególności konta rozrachunków i VAT. Pola te są uzupełniane przez program automatycznie i nie ma możliwości ich zmiany.

zakładka ROZKSIĘGOWANIE RĘCZNE 


Opis pól:
 • treść:opis zdarzenia.
 • strona WN:  wybieralna strona księgowania Winien lub Ma.
 • konto: numer konta, wybierany z planu kont.
 • kwota: kwota księgowana.
 • kontrahent: kontrahent odpowiadający danej transakcji.
zakładka UWAGI 

Opis pól:
 • rejestr VAT: główny rejestr
 • uwagi: można wpisać własne uwagi dotyczące dokumentu
 • Info:
 • zamówienie: 
 • kancelaria: pozycja w kancelarii jeśli dokument posiada
 • dotyczy WZ: 
 • data zaliczki: wybrać datę
 • wpłata: kwota zaliczki
 • VAT: kwota Vat
 • dewizy: 
 • pracownik: numer pracownika
Zaznaczyć właściwy znacznik:
 • 13 okres
 • przypomnienie
 • wezwanie do zapłaty 
 • odsetki 
 • windykacja
 • wysłany przelew
 zakładka NOTATKI


Tematy powiązane
----------------------------------------------
Nowe ikony w rejestrach VAT
Dopisywanie rejestru VAT
Anulacja dokumentu z rejestru VAT
rejestry vat - wczytywanie z magazynu
Korekta VAT należnego i naliczonego po 150 dniach
Dodawanie kontrahenta
Bilansowanie w momencie dopiszwania rejestru VAT

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

Uwaga: tylko uczestnik tego bloga może przesyłać komentarze.